ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO - HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM - QUYẾT KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI KẺ THÙ - HỌC LÀ ĐỂ GÌN GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, GIA ĐÌNH ẤM NO, BẢN THÂN THÔNG MINH VÀ ĐẠO ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG
Thành phố Long Xuyên - An Giang

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Bai 2: Dien tro cua day dan - Dinh luat Om


Bài 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔMKIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. I=U/R.
2. Điện trở của một dây dẫn được xác định bằng công thức: R=U/I

BÀI GIẢNG 


2.1. Trên hình 2.1 vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của ba dây dẫn khác nhau.

a. Từ đồ thị, hãy xác định giá trị cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây dẫn khi hiệu điện thế đặt giữa hai đầu dây dẫn là 3V.
b. Dây dẫn nào có điện trở lớn nhất? Nhỏ nhất? Giải thích bằng ba cách khác nhau.

Đáp án:  Từ đồ thị khi U = 3 V thì
I1 = 5 mA -> R1 = 600 Ω
I2 = 2 mA -> R2 = 1500 Ω
I3 = 1 mA -> R3 = 3000 Ω
Ba cách xác định điện trở lớn nhất, nhỏ nhất:
+ Cách 1: Từ kết quả đã tính ở trên ta thấy dây dẫn 3 có điện trở lớn nhất, dây dẫn 1 có điện trở nhỏ nhất.
+ Cách 2: Nhìn vào đồ thị, không cần tính toán, ở cùng một hiệu điện thế, dây dẫn nào cho dòng điện chạy qua có cường độ lớn nhất thì điện trở của dây dẫn đó nhỏ nhất. Ngược lại, dây dẫn nào cho dòng điện chạy qua có cường độ nhỏ nhất thì dây đó có điện trở lớn nhất.
+ Cách 3: Nhìn vào đồ thị. Khi dòng điện chạy qua ba điện trở có cường độ như nhau thì giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở nào lớn nhất, điện trở đó có giá trị lớn nhất.
Giải thích
2.2. Cho điện trở R = 15Ω
a. Khi mắc điện trở này vào hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là bao nhiêu?
b. Muốn cường độ dòng điện chạy qua điện trở tăng thêm 0,3A so với trường hợp trên thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở khi đó là bao nhiêu?
Đáp án:
a. I = 0,4 A                             
b. Cường độ dòng điện tăng thêm 0,3A tức là I = 0,7 A. Khi đó U = IR = 0,7.15 = 10,5 V
Giải thích
2.3 Làm thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đặt giữa hai đầu vật dẫn bằng kim lọai, người ta thu được bảng số liệu sau:
U (V)
0
1,5
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
I (A)
0
0,31
0,61
0,90
1,29
1,49
1,78
a. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U.
b. Dựa vào đồ thị ở câu a, hãy tính điện trở của vật dẫn nếu bỏ qua những sai số trong phép đo.

Đáp án:
a. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U được vẽ trên hình 2.1.

b. Từ đồ thị 2.1 ta thấy: Khi U = 4,5V thì I = 0,9 A, suy ra R = 5Ω
Giải thích
2.4 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.2, điện trở R­1=10Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là UMN=12V.

a. Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua R1.
b. Giữ nguyên UMN=12V, thay điện trở R1 bằng điện trở R2 khi đó ampe kế chỉ giá trị I2=I1/2. Tính điện trở R2.
Đáp án:
a. I1 = 1,2 A
b. Ta có I2 = 0,6 A nên R2 = 20 Ω
Giải thích
2.5 Điện trở của một dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây?

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

D. Giảm khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm.

Đáp án: C
Giải thích2.6 Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?

A. U=I/R              B. I=U/R              C. I=R/U              D. R=U/I

Đáp án: B
Giải thích2.7 Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở?

A. Ôm (Ω)            B. Oát (W)           C. Ampe (A)        D. Vôn (V)

Đáp án: A

Giải thích


2.8 Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm, có thể làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn?

A. Chỉ thay đổi hiệu điện thế.

B. Chỉ thay đổi cường độ dòng điện.

C. Chỉ thay đổi điện trở dây dẫn.

D. Cả ba đại lượng trên.

Đáp án: A
Giải thích2.9 Dựa vào công thức R=U/I có học sinh phát biểu như sau: “Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây”. Phát biểu này đúng hay sai? Vì sao?

Đáp án: Phát biểu này sai vì điện trở là một đại lượng có giá trị không thay đổi. Theo công thức thì ta có thể xác định giá trị điện trở dựa vào hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch chứ điện trở hoàn toàn không phụ thuộc vào hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
Giải thích2.10 Đặt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một điện trở thì dòng điện đi qua điện trở có cường độ 0,15A.

a. Tính trị số của điện trở này.

b. Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở lên thành 8V thì trị số của điện trở này có thay đổi hay không? Trị số của nó khi đó là bao nhiêu? Dòng điện đi qua nó khi đó có cường độ là bao nhiêu?

Đáp án:

a. Từ định luật Ôm, ta có R=U/I=6/0,15=40Ω

b.  Nếu tăng hiệu điện thế lên 8V thì giá trị điện trở vẫn không thay đổi là 40Ω. Cường độ dòng điện qua nó là 0,2A
Giải thích


2.11 Giữa hai đầu một điện trở R1=20Ω có một hiệu điện thế là U=3,2V.

a. Tính cường độ dòng điện I1 đi qua điện trở này khi đó.
b. Giữ nguyên hiệu điện thế U đã cho trên đây, thay điện trở R1 bằng điện trở R2 sao dòng điện đi qua R2 có cường có cường độ I2=0,8I1. Tính R2.
Đáp án:
a. Cường độ dòng điện I­1=U/R1=3,2/20=0,16A.
b. Cường độ dòng điện I2=0,8I1=0,8.0,16=0,128A
Điện trở R2=U/I2=3,2/0,128=25Ω
Giải thích
2.12 Trên hình 2.3 có vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai điện trở R1 và R2.
a. Từ đồ thị này hãy tính trị số các điện trở R1 và R2.
b. Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng đi qua mỗi điện trở khi lần lượt đặt hiệu điện thế U=1,8V vào hai đầu mỗi điện trở đó.

 

Đáp án:
a. Tính giá trị điện trở R1.
+ Nhìn vào đồ thì ta chọn một điểm nằm trên đồ thị R1 sao cho có thể xác định được hiệu điện thế và cường độ dòng điện một cách dễ dàng, ta chọn điểm có U1=4V và I1=0,2A.
+ Theo định luật Ôm thì I1=U1/R1. Suy ra: R1=U1/I1=4/0,2=20Ω
Tính giá trị điện trở R2.
+ Tương tự đối với điện trở R2 thì ta chọn điểm U2=1V và I2=0,2A ta cũng tính được R2=5Ω
b.
+ Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là I1= U1/R1=1,8/20=0,09A.
+ Cường độ dòng điện qua điện trở R2 là I2= U2/R2=1,8/5=0,36A.

109 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. cảm ơn thầy rất nhiều về những bài tập chỉ cần nghe giảng là hỉu liền à =))

   Xóa
  2. Chào bạn! Bạn hiểu là Mình rất vui!

   Xóa
  3. các bài sau thầy có thể giải thêm phần tóm tắt nữa đk hk ạ?!

   Xóa
  4. thầy e bắt buộc khi giải bt pải có tóm tắt mới đk!!!!!

   Xóa
  5. Chào Bạn! Khi giải bài tập vật lí Bạn nên tóm tắt trước khi giải, có những bài đơn giản thì không cần tóm tắt cũng được nhưng đối với những bài khó thì Bạn phải tóm tắt mới giải được. Mình nghĩ tóm tắt cũng là một kĩ năng mà Bạn cũng phải cần rèn luyện thêm. Bạn tóm tắt tốt thì sẽ giải tốt bài tập, cố gắng thêm nhé Bạn!

   Xóa
  6. - Tại sao bài 2,1, R2 = 1500 ôm vậy?

   Xóa
  7. Chào Bạn! bạn có xem đoạn video giải thích của Mình chưa?

   Xóa
  8. 2 phân tử + 1 phân tử = ? phân tử

   Xóa
  9. Chào bạn! Mình chưa hiểu ý của bạn!

   Xóa
 2. giải hơi thiếu theo em nên giải nhiều và cụ thể để em còn chép cho đỡ bị thầy hành
  thanks nhe

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Nếu có nhiều thời gian thì Mình diễn giải thêm, Nếu Bạn có bài nào cần thì gởi mail cho Mình nhé!

   Xóa
 3. vì hok jỏi hơn e nên jải cko e nhá

  Trả lờiXóa
 4. Trả lời
  1. Mình vừa cập nhật đáp án 2.12 cho bạn rồi nhé!

   Xóa
  2. bạn ơi, nếu ko có số liệu sẵn ở cột U,I thì làm sao. Giúp mình nha

   Xóa
  3. Trên đồ thị có số liệu sẵn cho Mình rồi. Em cứ quan sát và đối chiếu lên đồ thị là có số liệu.

   Xóa
 5. Trả lời
  1. Mình vừa cập nhật đáp án bài 2.12 cho bạn rồi! Chúc bạn vui học.

   Xóa
 6. Trả lời
  1. Mình vừa cập nhật hình cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 7. cả hình 2.2 nữa TT v TT em không có sách

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình vừa cập nhật hình thêm cho bạn rồi nhé!

   Xóa
 8. tại sao U=3v I=5A thì R=6000 ôm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em dang hoi cau nao vay?

   Xóa
  2. Em chỉ cần dùng thước dóng thẳng lên đồ thị là sẽ có kết quả ngay. Từ vị trí U=3V em vẽ thẳng lên gặp đồ thị 1 sau đó dóng ngang qua thì được giá trị I. Theo định luật Ôm ta tính được giá trị R

   Xóa
 9. Trả lời
  1. Em tính lại thử xem! Mình tính là bằng 20 ôm

   Xóa
 10. Trả lời
  1. vì đơn vị trên cột là mA nhé bạn :v 1mA = 0.001A

   Xóa
 11. 1) dựng ảnh AB đặt trước TKHT (AB VUÔNG góc denta) A thuộc denta, cách thất kính một đoạn bằng 2f
  2) sử dụng trường hợp đồng dạng của tam giác chứng minh rằng
  +OA =OA`=2f
  +AB=A`B`
  3)áp dụng AB đặt trước TKHT cho ảnh cao bằng vật biết tiêu cực của thấu kính f=15cm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình sẽ giải hộ cho Bạn nhé!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin email của Bạn để Mình gởi bài giải cho Bạn!

   Xóa
 12. Bạn ơi lần sau giải kĩ hơn nữa nhé

  Trả lờiXóa
 13. Chào Bạn! Mình rất cám ơn Bạn đã đóng góp ý kiến

  Trả lờiXóa
 14. giải rất hay , kèm giải thích rất chặt chẽ và dễ hiểu , có bài tập mình khôg lo nữa rồi. Thanks Tuan Dang

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình cám ơn Bạn đã đóng góp!

   Xóa
 15. có thể giúp mình giải thích rõ hơn câu 2.8 không ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Theo công thức của định luật Ôm ta có I = U/R. Để khảo sát định luật Ôm thì ta chỉ có thể thay đổi hiệu điện thế U để xem cường độ dòng điện I thay đổi như thế nào. Còn giá trị R không phụ thuộc vào hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

   Xóa
 16. giúp em giải bài 2.9 dc k thầy ??? ^^

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! bài 2.9 Mình có tạo một video giải thích kèm theo bài rồi!

   Xóa
 17. Cám ơn thầy nhiều lắm ạ !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn thấy hữu ích là Mình rất vui!

   Xóa
 18. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình cám ơn Bạn rất nhiều để Mình sửa lại.

   Xóa
 19. Thầy ơi,cho em hỏi câu 2.1 thầy tính R=600 ôm.Thày giải thích lại đi thầy.Cái phần giải thích bằng video của thầy em vẫn chưa hiểu lắm ạ😂

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài này không khó lắm, Bạn chỉ cần đặt thước lên đồ thị ở vị trí 3V giống thẳng lên phía trên cắt đồ thị 1 tại một điểm, từ điểm đó Bạn giống ngang qua cắt trục cường độ dòng điện tại giá trị I = 5mA. Như vậy, tương ứng với HĐT U=3V ta được CĐDĐ I = 5mA =0,005A. Ta vận dụng công thức của định luật Ôm để tính giá trị điện trở R = U/I = 3/0,005= 600 ôm.

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  4. bài 2.4 U2 ren chia được I2

   Xóa
  5. bài 2.4 U2 ren chia được I2

   Xóa
  6. Chào Bạn! Mình chưa hiểu câu hỏi của Bạn!

   Xóa
 20. Trả lời
  1. Chào Bạn! Theo công thức của định luật Ôm ta có I = U/R. Để khảo sát định luật Ôm thì ta chỉ có thể thay đổi hiệu điện thế U để xem cường độ dòng điện I thay đổi như thế nào. Còn giá trị R không phụ thuộc vào hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

   Xóa
  2. thầy ơi tại sao không thể thay I vậy ạ

   Xóa
 21. 2.12 em không hiểu phần a

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để tính được điện trở của dây dẫn thì mình phải biết được HĐT U và CĐDĐ I. Để xác định được U và I thì bạn phải dựa vào đồ thị, Bạn chọn 1 điểm bất kì trên đường thẳng và giống ngang qua thì được I, giống dọc xuống thì được U. Có U và I thì tính được R theo công thức R = U/I

   Xóa
 22. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 23. thầy làm rất dể hiểu nhưng thật sự là ảnh đại diện phản cảm quá ạ :))

  Trả lờiXóa
 24. cảm mơn bạn Tuan Dang nha!! :) =]]

  Trả lờiXóa
 25. cảm mơn bạn Tuan Dang nha!! :) =]]

  Trả lờiXóa
 26. minh thay bai 2.10 b la 0.35 chu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để mình xem lại nhé!

   Xóa
 27. theo em phan video giai thich ko can doc lai de anh chu tam vao phan giai thich nhiu se hay hon nua do a (y kien ca nhan )

  Trả lờiXóa
 28. sao không có bài 3 thế ad ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Vì Bài 3 là bài thực hành!

   Xóa
 29. Sao 2.5 chon c vay thay

  Trả lờiXóa
 30. giải hay lắm ạ

  Trả lờiXóa
 31. Tại sao bài 2.5 là đáp án C theo mình nghĩ nó là đáp án A

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do điện trở là một đại lượng có giá trị không đổi và không phụ thuộc vào hiệu điện thế và cường độ dòng điện nên không chọn A được!

   Xóa
 32. Rất cảm ơn thầy, rất bổ ích ạ!

  Trả lờiXóa
 33. thầy ơi sao lại không thay đc I vậy ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn đang thắc mắc bài nào vậy bạn!

   Xóa
 34. hazz
  Ngu người

  Trả lờiXóa
 35. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 36. Qúa hay luôn thầy

  Trả lờiXóa
 37. rat de heu cam on nha

  Trả lờiXóa
 38. Vì sao bài 2.10b lại có kết quả là 0.2 A nhỉ. Mk thấy hơi sai thì phải

  Trả lờiXóa
 39. Em chào thầy. Thầy có thể giảng lại em bài 2.10 câu b không ạ �� Em xem video rồi mà không hiểu gì hết ;_;

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn cố gắng xem lại một vài lần nữa nhé!

   Xóa
 40. 2.12 la sao
  số đâu ra mà bỏ vào vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Xem đoạn video giải thích bên trên nhé!

   Xóa
 41. Sao lại ko có tóm tắt vậy

  Trả lờiXóa
 42. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 43. Chào thầy! thầy có thể giải thích cho em hiểu bai 2.1 b) cách 3 được không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn chỉ cần dùng thường kẻ một đường thẳng song song với trục tung (trục HĐT U) trên đường thẳng đó thì cường độ là như nhau, đường thẳng này sẽ cắt 3 đồ thị của 3 điện trở tại 3 điểm nếu HĐT của điện trở nào lớn nhất thì điện trở đó có giá trị lớn nhất!

   Xóa
 44. Chào các bạn! Mình vừa cập nhật bài giảng bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

  Trả lờiXóa
 45. Anh giảng rất dễ hiểu. Cảm ơn rất nhiều.

  Trả lờiXóa
 46. Thầy giảng dễ hiểu lắm ạ!! Nhưng làm như thế có chi tiết chưa vậy thầy?

  Trả lờiXóa
 47. Thay oi cau 2.10 em khong hieu lam a!!! ==!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn có thể nói rõ hơn là bạn chưa hiểu phần nào không để mình hỗ trợ

   Xóa
 48. Quá hay luôn nhờ thầy em có thể học tốt hơn mong thầy tiếp tục giúp đỡ các học sinh thế hệ sau

  Trả lờiXóa
 49. Quá hay luôn nhờ thầy em có thể học tốt hơn mong thầy tiếp tục giúp đỡ các học sinh thế hệ sau

  Trả lờiXóa
 50. Quá hay luôn nhờ thầy em có thể học tốt hơn mong thầy tiếp tục giúp đỡ các học sinh thế hệ sau

  Trả lờiXóa