ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO - HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM - QUYẾT KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI KẺ THÙ - HỌC LÀ ĐỂ GÌN GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, GIA ĐÌNH ẤM NO, BẢN THÂN THÔNG MINH VÀ ĐẠO ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG
Thành phố Long Xuyên - An Giang

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Bai 6: Bai tap van dung dinh luat Om


Bài 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM


6.1. Hai điện trở R1=R2=20Ω được mắc vào hai điểm A, B.
a. Tính điện trở tương đương R của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp với R2. R lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?
b. Nếu mắc R1 song song với R2 thì điện trở tương đương R’ của đoạn mạch khi đó là bao nhiêu? R’ lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?
c. Tính tỉ số R/ R’.

Đáp án:
a. R1 nối tiếp R2 thì R = 40 Ω, ta thấy R lớn hơn mỗi điện trở thành phần.
b. R1 song song R2 thì R’ = 10 Ω, ta thấy R’ nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần .
c. R/ R’ = 4

6.2. Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai cách vào hai điểm M, N trong sơ đồ hình 6.1, trong đó hiệu điện thế U=6V. Trong cách mắc thứ nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong cách mắc thứ hai, ampe kế chỉ 1,8A.

a. Đó là hai cách mắc nào? Vẽ sơ đồ từng cách mắc.
b. Tính điện trở R1 và R2.

Đáp án:
a. Có hai cách mắc
+ Cách 1: R1 nối tiếp R2
+ Cách 2: R1 song song R2
b. R của đoạn mạch gồm R1 nối tiếp R2 lớn hơn R của đoạn mạch khi mắc R1 song song R2. Vì vậy, dòng điện chạy qua đoạn mạch nối tiếp có cường độ nhỏ hơn dòng điện chạy qua đoạn mạch song song nên. Ta có:
- I1 = 0,4 A khi R1 nối tiếp R2 nên R1 + R2 = U/I1 = 6/0,4 = 15  (1)
- I2 = 1,8 A khi R1 song song R2 nên (R1R2)/(R1 + R2) = U/I2 = 6/1,8 = 10/3  (2)
Kết hợp (1) và (2) ta có R1R2 = 50 (3)
Từ (1) và (3) giải ra ta có R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω (hoặc R1 = 10 Ω; R2 = 5 Ω).
Giải thích
6.3 Hai bóng đèn giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là 6V và dòng điện chạy qua mỗi đèn khi có cường độ là 0,5A (cường độ dòng điện định mức).
Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 6V. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó. Hai đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

Đáp án: IĐ1 = IĐ2 = 0.25 A. Hai đèn sáng yếu hơn mức bình thường vì dòng điện thực tế chạy qua chúng nhỏ hơn cường độ dòng điện định mức của mỗi bóng.
Giải thích
6.4* Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức 110V; cường độ dòng điện định mức của đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn thứ hai là 0,36A. Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Tại sao?

Đáp án: Không mắc nối tiếp hai bóng đèn này được vì cường độ dòng điện thực tế chạy qua hai đèn là IĐ1 = IĐ2 = 0,52 A. So sánh với cường độ dòng điện định mức của mỗi đèn ta thấy đèn 1 có thể không sáng lên được, còn đèn 2 thì có thể cháy.
Giải thích
6.5 Ba điện trở cùng giá trị R=30Ω.
a. Có mấy cách mắc ba điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.
b. Tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch trên.

Đáp án:
a. Có bốn cách (hình 6.1)
b. RC1 = 90 Ω; RC2 = 45 Ω; RC3 = 20 Ω; RC4 = 10 Ω
Giải thích

6.6 Cho mạch điện AB có sơ đồ như hình 6.2, trong đó điện trở R1=3r; R2=r; R3=6r; điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào dưới đây?

A. 0,75r                B. 3r           C.2,1r                            D. 10r

Đáp án: C6.7 Các điện trở R là như nhau trong các đoạn mạch có sơ đồ trong hình 6.3 dưới đây. Hỏi điện trở tương đương của đoạn mạch nào là nhỏ nhất?

Đáp án: D.6.8 điện trở tương đương của đoạn mạch AB có sơ đồ như trên hình 6.4 là RAB=10Ω, trong đó các điện trở R1=7Ω; R2=12Ω. Hỏi điện trở Rx có giá trị nào dưới đây?
A. 9Ω                   B. 5Ω                   C. 4Ω                   D. 15ΩĐáp án: C
Giải thích


6.9 Điện trở R1=6Ω; R2=9Ω; R3=15Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất tương ứng là I1=5A, I2=2A, I3=3A. Hỏi có thể đặt một hiệu điện thế lớn nhất bao nhiêu vào ha đầu đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối tiếp với nhau?

A. 45V                 B. 60V                 C. 93V                 D.150V.Hướng dẫn giải:


+ Do ba điện trở này mắc nối tiếp nên ta có I=I1=I2=I3=2A(lấy giá trị nhỏ nhất, nếu lấy giá trị khác lớn hơn thì điện trở bị hỏng). Sau đó bạn tính hiệu điện thế toàn mạch U theo định luật Ôm. U=IR=I(R1+R2+R3)=60V


Đáp án: B


6.10 Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 1,2V thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ I=0,12A.
a.Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp này.
b. Nếu mắc song song hai điện trở nói trên vào hiệu điện thế thì dòng điện chạy qua điện trở R­1 có cường độ I1 gấp 1,5 lần cường độ I2 của dòng điện chạy qua điện trở R2. Hãy tính điện trở R1và R2.

Hướng dẫn giải:
a. Theo định luật Ôm thì R=U/I=10Ω, nghĩa là R1+R2=10Ω (1)
b. Ta có U1=U2, suy ra I1R1=I2R2, suy ra R1=(I2/I1)/R2=R2/1.5 (2).
Thế phương trình (2) vào (1) ta được:
R1+R2=10Ω ó R2/1.5+R2=10óR2(1+1/1.5)=10óR2=6Ω

Thế kết quả tìm được vào phương trình (2) ta tính được R1=4Ω

Đáp án:
a. R=10Ω
b. R1=4Ω; R2=6Ω

6.11 Cho ba điện trở là R1=6Ω; R2=12Ω; R3=18Ω. Dùng ba điện trở để mắc thành đoạn mạch song song có hai mạch rẽ, trong đó một mạch rẽ gồm hai điện trở mắc nối tiếp.
a. Vẽ sơ đồ của đoạn mạch theo yêu cầu đã nêu trên.
b. Tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch này.

Đáp án:
a. Các bạn tự vẽ nhé.
b. Rtđ1=9Ω, Rtđ2=5Ω, Rtđ3=8Ω
Giải thích
6.12 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.5, trong đó có các điện trở R1=9Ω; R2=15Ω; R3=10Ω; dòng điện đi qua R3 có cường độ là I3=0,3A.

a. Tính các cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng đi qua các điện trở R1 và R2.
b. Tính hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch AB.

Đáp án:
a. I2=0,2A ; I1=0,5A
b. U=7,5V
Giải thích
6.13 Hãy chứng minh rằng điện trở tương đương R của một đoạn mạch song song, chẳng hạn gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song với nhau thì nhỏ hơn một điện trở thành phần. (R<R1; R<R2; R<R3).

Đáp án: Các bạn tự chứng minh nhé.
Giải thích
6.14 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.6, trong đó các điện trở R1=14Ω; R2=8Ω; R3=24Ω; dòng điện đi qua R1 có cường độ là I1=0,4A

a. Tính cường độ dòng điện I2, I3 tương ứng đi qua các điện trở R2 và R3.
b. Tính các hiệu điện thế UAC; UCB và UAB.

Đáp án:
a. I2=0,3A, I3=0,1A
b. UAC=5,6V; UCB=2,4V và UAB=8V
Giải thích

179 nhận xét:

 1. Mong bạn cập nhật các câu trắc nghiệm từ bài 6

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 6.3 sai rồi bạn ơi
   I1=I2=I= 0.5 chứ

   Xóa
  2. bạn giải thích bài 6.4 đc ko

   Xóa
  3. Chào Các Bạn! Để Mình tranh thủ thời gian giải thích cho các Bạn!

   Xóa
  4. bài 6.14 bạn giải kĩ luôn được không

   Xóa
  5. cảm ơn đã chỉ mong vẫn làm tiếp được không ạ?

   Xóa
  6. mình ko hiểu bài 6.14 mà bạn giải thích rõ hơn dc ko

   Xóa
  7. thế bạn làm cái này có được trả lương ko zậy ?

   Xóa
  8. Chào Bạn!Mình làm cái này không có lương. Mình chỉ mong muốn góp sức làm cho các em có thể hiểu và yêu thích môn Vật Lí. Giúp các em có thể tự học ở Nhà là Mình vui rồi!

   Xóa
  9. Chào bạn! là dấu chia

   Xóa
  10. 6.10 y b la gi vay ban

   Xóa
  11. Chào bạn! Mình chưa hiểu câu hỏi của bạn!

   Xóa
  12. Y BAN DO LA CAU 6.10 THI Y CUA TUAN DANG LA J

   Xóa
 2. Bạn yên tâm! Mình đang cập nhật những bài còn lại cho bạn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cho mink hỏi, bài 6.2. từ R1 + R2 = 15
   và R1 . R2 = 50
   suy ra R1 và R2 thế nào vậy?

   Xóa
  2. Cho mink hỏi, bài 6.2. từ R1 + R2 = 15
   và R1 . R2 = 50
   suy ra R1 và R2 thế nào vậy?

   Xóa
  3. Chào Bạn! Mình có cập nhật phần giải thích bài 6.2 cho Bạn rồi!

   Xóa
 3. Ban ko tinh ma ve so do cu the thoi dc ko?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn đang hỏi câu nào vậy?

   Xóa
  2. Câu b bài 6.11 làm ntn để ra đc kq như vậy ạ

   Xóa
  3. Chào Bạn!Theo yêu cầu của bài toán thì Bạn sử dụng 3 điện trở cho sẵn giá trị để vẽ sơ đồ mạch điện theo yêu cầu. Như vậy Bạn phải vẽ 3 sơ đồ mạch điện sau đó tính điện trờ tương đương của từng mạch.

   Xóa
  4. mình không hiểu lắm, sao phải vẽ 3 mạch và nếu vẽ thế thì cách vẽ như thế nào

   Xóa
  5. Chào Bạn! Để ngày mai Mình cập nhật bài giải cho Bạn nhé!

   Xóa
  6. Bai cua ban hay lam

   Xóa
 4. bạn có thể giải cụ thể hơn được ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình rất muốn nhưng Mình chưa có thời gian. Nếu bạn yêu cầu giải một vài bài thì Mình sẵn lòng.

   Xóa
 5. giai cu the hon di
  tom tac bo buoc qua

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn thông cảm nhé! Nếu có thời gian rãnh là Mình giải liền

   Xóa
 6. bạn có thể trình bài cách làm dc ko, chỉ có kết quả thì khó hiểu quá

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình cũng định làm như bạn nói nhưng Mình thật sự chưa có thời gian! Mong bạn thông cảm cho Mình.

   Xóa
 7. chi cach lam bai luon dua ket wa ko bik lam

  Trả lờiXóa
 8. mặc dù bạn hôg giải cụ thể chỉ ghi đáp án nhưg có còn hơn ko ^^ mik` thk trag này cực :)))
  mình chỉ cần đáp án để dò khỏi fải tìm nhìu trag, fát huy bạn nhák ^^

  Trả lờiXóa
 9. Rất thích trang này ! Tiếp tục phát huy nhé bạn ^^ Cảm ơn bạn nhiều lắm

  Trả lờiXóa
 10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 11. Bài 6.12 làm sao để i1 bằng 0.5A vậy bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Đầu tiên Bạn tính U3=I3R3 mà U3=U2 nên ta tính được I2, Tính I1=I2+I3=0,5A

   Xóa
  2. Thank bạn nha, giải đáp tận tình quá mà bạn bao nhiêu tuổi rồi?

   Xóa
  3. Chào bạn! Cám ơn Bạn nhiều nhé. Mình sinh năm 1982

   Xóa
 12. Nhớ giải lun pn nhák . Thank pn nhiu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn muốn Mình giải bài nào vậy?

   Xóa
 13. bạn ơi lm ơn giải thích cụ thể bài 6.12 dùm mình với. đáp số ko nó khó hĩu qá :(((

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Đầu tiên Bạn tính U3=I3R3 mà U3=U2 nên ta tính được I2, Tính I1=I2+I3=0,5A

   Xóa
 14. Trả lời
  1. Ngày mai Mình bổ sung hướng dẫn cho Bạn nhé!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã cập nhật bài 6.9 cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  4. con cảm ơn . con sih năm 2000 th à . cko con kiu = thầy dk hok ạz ?

   Xóa
  5. Được! Thầy cám ơn em!

   Xóa
  6. E k hĩu bài nào e send wa mail thầy giảg zúp e dk hok thầy :D

   Xóa
  7. Thầy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e sắp kt ròiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thầy cko e vài bài tập ikkk thầy tuấn cute cute :D

   Xóa
 15. giúp em làm bt 6.14 với bài này em khó hiệu quá

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đầu tiên em tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch, sau đó em tính hiệu điện thế toàn mạch UAB=I1.Rtđ. sau đó em tính U1=I1R1, sau đó em tính UCB=UAB-U1, từ đây các em tính I2=UCB/R2, I3=UCB/R3

   Xóa
  2. Thầy ơi em k biết cách tính Rtđ trong bài 6.12 và 6.14 ạ. Thầy nêu cách tính cho em ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ

   Xóa
  3. Chào Bạn! Bài 6.12 là dạng mạch hỗn hợp. Đầu tiên Bạn tính điện trở tương đương của R2 và R3 mắc song song với nhau là R23=(R2.R3)/(R2+R3). Sau đó Bạn tính Rtđ=R1+R23.

   Xóa
  4. Chào Bạn! Bài 6.14 thì tương tự như bài 6.12

   Xóa
 16. Trả lời
  1. Nếu chỗ nào không hiểu thì em hỏi thêm nhé!

   Xóa
 17. Bạn ơi! Bài 6.10 b giải thế nào vậy? Mình không hiểu lắm bạn ạ! Help me! Please!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Chiều nay Mình sẽ giải cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã cập nhật bài 6.10 cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
  3. Cảm ơn bạn nhiều

   Xóa
  4. Bạn vui là Mình thấy vui lắm!

   Xóa
 18. may wa, k lam la mai bi a so dau bai mat

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Nếu có thắc mắc gì thì trao đổi với Mình nhé!

   Xóa
  2. bai 6.10 lam sao ra duoc ket qua la 4 va 6 z

   Xóa
  3. ban co te chung minh cu the bai 6.13 duoc ko

   Xóa
  4. Chào Bạn! Bài 6.10 Bạn chỉ dùng phương pháp thế là ra kết quả.

   Xóa
 19. Thầy ơi, thầy có thể giải cụ thể hơn về câu 6.10 không ak :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật bài 6.10 cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 20. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn muốn hỏi câu nào vậy?

   Xóa
 21. ban 6.5 có 4 cách hình 6.3 chứ bạn

  Trả lờiXóa
 22. Bạn ơi giải dùm mik câu 6.8 đi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai mình sẻ cập nhật bài giải cho Bạn nhé!

   Xóa
  2. Chào bạn! Mình đã cập nhật phần giải thích cho Bạn rồi!

   Xóa
 23. Ad cho mình hỏi tính Uab bài 6.12 làm sao vậy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình gởi phần giải thích cho Bạn nhé!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã cập nhật phần giải thích cho Bạn rồi!

   Xóa
  3. giải hộ mình 6.13 và 6.5

   Xóa
  4. Chào bạn! Ngày mai mình sẽ gởi cho Bạn!

   Xóa
  5. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 6.3 cho Bạn rồi!

   Xóa
  6. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật thêm phần giải thích câu 6.4 và 6.5

   Xóa
 24. Trả lời
  1. Chào Bạn! Sai chỗ nào vậy Bạn?

   Xóa
 25. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật phần giải thích của bài 6.14 rồi!

   Xóa
 26. Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai mình cập nhật phần giải thích cho Bạn.

   Xóa
 27. ờ chú có giỏi làm bên hóa ko ? chú có thể làm giải luôn hóa 9 ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình giải Hóa được nhưng Mình không có thời gian để làm. Vì mỗi ngày Mình phải đi dạy học, làm công việc của Trường,...nên Mình không có thời gian để làm.

   Xóa
  2. ohhhhh , mong rằng sẽ có 1 ngày nào đó sẽ có hóa khát khao :V

   Xóa
 28. Giúp mình lm bài này với ạ :
  Cho mạch điện( R1 nối tiếp R2)//R3 biết R1=5 ,R2 =R3=10 U=4.5 V
  1-R td=?
  2-I1,I2,I3=?
  U1,U2,U3=?
  Mình cần rất gấp đấy giúp mk vs nha, cảm ơn trước nhé

  Trả lờiXóa
 29. Chào Bạn!Mình giải xong cho Bạn rồi nè!
  Giải
  1. Tính điện trở tương đương
  + Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm R1 nối tiếp R2
  R12=R1+R2=5+10=15 Ω
  + Điện trở tương đương của đoạn mạch
  Rtđ=(R12.R3)/ (R12+R3)=(15.10)/(15+10)=150/25=6 Ω
  2.
  + Cường độ dòng điện trong mạch chính là
  I=U/Rtđ=4,5/6=0,75 A
  + Ta có U=U3=U12=4,5 V
  + Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R3 là I3=U3/R3=4,5/10=0,45 A
  + Cường độ dòng điện chay qua mạch gồm R1và R2 nối tiếp
  I12=I1=I2 =I-I3=0,75-0,45=0,3 A
  + Hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở R1là
  U1=I1.R1=0,3.5=1,5 V
  + Hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở R2 là
  U2=I2.R2=0,3.10=3 V

  Trả lờiXóa
 30. định mệnh bài 6.2 giải như cục shit sao ko có giải thích là mắc song song thì hiệu điện thế là 1.8 còn mắc nối tiếp thì hiệu điện thế à 0.4

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Nếu Bạn còn thắc mắc vấn đề gì thì Mình trao đổi với nhau nhé!

   Xóa
  2. nó theo trình tự 2 cách mà

   Xóa
  3. k cảm ơn thầy đc câu nào thì thôi , đừng có chửi tục ở đây bạn ạ ,chúng ta đều là người có học cả mà bạn . thân gửi :)))

   Xóa
 31. Hay quá cập nhật tiếp thầy nhé nhờ cái này mà học sinh tụi em đỡ vất vả để tìm hiểu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình cũng đang dành thời gian để cập nhật cho các bạn!

   Xóa
 32. thầy ơi giải rõ bài 6.2 chỗ [ kết hợp 1 và 2 ...] giúp em nha thầy

  Trả lờiXóa
 33. Chào Bạn! Kết hợp (1) và (2) có nghĩa là Bạn lấy phương trình (1) thế vào phương trình (2) sau đó giải ra theo như kết luận!

  Trả lờiXóa
 34. thưa thầy! tại sao Rtd của đoạn mạch mắc nối tiếp lại lớn hơn Rtd của đoạn mạch song song? Có phải do Rtd của đoạn mạch mắc nối tiếp lớn hơn điện trở thành phần còn Rtd của đoạn mạch song song thì lại bé hơn đúng ko ạ?. thầy có thể cho e 1 câu giải thích hợp lý đc ko ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp thường lớn hơn điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song. Vì điện trở tương đương là tổng của các điện trở thành phần. Còn vì sao điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song nhỏ hơn thì Bạn tưởng tượng như thế này cho dễ hiểu nhé: Ban tưởng tượng đoạn mạch mắc nối tiếp như một cây cầu bắc qua sông, nếu có nhiều người đi qua cây cầu đó thì rất khó khăn nghĩa là điện trở lớn. Còn đoạn mạch mắc song song thì giống như hai cây cầu hoặc nhiều cây cầu bắc qua sông thì cùng một lượng người đi qua sẽ dễ dàng hơn rất nhiều có nghĩa là điện trở là rất nhỏ ở mỗi mạch nhánh song song chính vì vậy mà điện trở tương đương nhỏ. Không biết Mình giải thích như vậy Bạn có hiểu không nữa!

   Xóa
 35. Thầy ơi e không hiểu bài 6.6 thầy có gthich đc k ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để hiểu bài này thì Bạn nắm vững các công thức tính của đoạn mạch mắc song song và đoạn mạch mắc nối tiếp. Trong bài này người ta không cho giá trị của điện trở là một con số mà cho giá trị là các chữ số làm cho Bạn hơi bối rối. Tuy nhiên, Bạn chỉ cần thay giá trị đó vào đúng công thức tính điện trở tương đương rồi rút gọn là được.

   Xóa
 36. bài 6.13 giải thích làm sao vậy thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Vì Mình muốn các bạn tự giải trước. Nếu không được Mình sẽ hỗ trợ các bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Bạn viết công thức ra sau đó bạn lí luận. Công thức 1/Rtd=1/R1+1/R2+1/R3. Một phân số có giá trị càng lớn khi mẫu số càng nhỏ. Bạn dựa vào chỗ này để lí luận nhé!

   Xóa
 37. Thầy ơi cũng là bài 6.4 thêm câu hỏi là " Để hai bóng đèn sáng bình thường thì phải mắc chúng như thế nào và sử dụng hiệu điện thế là bao nhiêu " giải sao vậy thầy ??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để hai đèn sáng bình thường thì phải mắc song song hai đèn vào hiệu điện thế 110V. Vì đèn chỉ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng giá trị định mức.Mắc song song thì U nguồn bằng với U đèn nên đèn sáng bình thường!

   Xóa
 38. giúp mình bài 6.13 đi mình không hiểu, bạn ghi rõ hơn nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Vài ngày nữa nhé Bạn!

   Xóa
 39. cảm ơn thầy các bài học rất bổ ích

  Trả lờiXóa
 40. Thầy có thể vẽ thêm sơ đồ bài 6.2 ko thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Khi nào rãnh Mình sẽ bổ sung thêm

   Xóa
 41. Bài học rất hay và bổ ích

  Trả lờiXóa
 42. Bài học rất hay và bổ ích

  Trả lờiXóa
 43. vì em không có nick nên phải ẩn danh để bình luận ak...phải nói là từ khi biết đến trang này của thầy em đã chăm làm bÀi tập hơn,em cảm ơn thầy đã đưa cho em hướng giải...thank you very much

  Trả lờiXóa
 44. bài hay lắm =)) còn 1 câu chưa làm thì phải =))

  Trả lờiXóa
 45. Bài 6.2 chỗ kết hợp 1 vs 3 là như thế nào vậy thầy ?

  Trả lờiXóa
 46. Thầy ơi, bài 6.10 thầy có thể viết lại cái phương trình rõ hơn được không ạ

  Trả lờiXóa
 47. Cau 6.2 ma là câu tu (1) và (3) ra dap so sao Vay ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Có nghĩa là bạn kết hợp phương trình 1 và phương trình 3 để giải. Phần này môn Toán bạn đã học rồi phải không?

   Xóa
 48. Ta có U1=U2, suy ra I1R1=I2R2, suy ra R1=(I2/I1)/R2=1.5 Vậy suy ra R1=ntn vậy.thầy có thể giải chi tiết phần này hơn không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn đang thắc mắc câu nào vậy?

   Xóa
 49. Trả lời
  1. Chào bạn! Không nhìn thấy rõ cái gì vậy bạn?

   Xóa
 50. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn phóng to video lên là được!

   Xóa
 51. mình có thể hỏi cách giải của một số bài tập liên quan không bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Thì bạn cứ việc hỏi nhé!

   Xóa
 52. Giải 6.13 lun đi thầy ������

  Trả lờiXóa
 53. Giải 6.13 lun đi thầy ������

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cũng biết rồi đó, khi nào rãnh thì mình giải liền!

   Xóa
 54. Bạn Tuan Dang thân mến! Bạn có thể giúp mình giải cau b của bài này đuợc không? Cho một đoạn mạch AB có 2 hiêu điện thế mac song song ,biết R1=6ôm ,R2=3ôm, biết hiêu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch AB ko đổi a) tính điện trở tuong duong của đoạn mạch AB ( mình ra là 2 ôm). b) Mắc thêm R3 noi tiếp vào mach. Tính R3? Biết rằng hieu điện thế giữa 2 đầu điện trở R3=1/2RAB.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài này giải như sau:
   a. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
   R12=(R1.R2)/(R1+R2)=(6.3)/(6+3)=2Ω.
   b. Theo đề bài cho ta có: R3=1/2RAB (1)
   Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm R3 mắc nối tiếp với R12 ta có:
   RAB=R3+R12 (2). Thế (1) vào (2) ta được: RAB=1/2RAB+R12 suy ra: RAB=4Ω (3).
   Thế (3) vào (1) ta được R3=2Ω.

   Xóa
 55. Cám ơn anh nhiều nhiều lắm !! :D

  Trả lờiXóa
 56. Cám ơn anh nhiều nhiều lắm !! :D

  Trả lờiXóa
 57. giải thích bài 6.10 dùm ak

  Trả lờiXóa
 58. giải chi tiết giúp em bài 6.10 đj thay

  Trả lờiXóa
 59. câu 6.4 tại sao đèn 2 có thể bị đứt bóng ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn xem phần giải thích bên trên nhé!

   Xóa
 60. khi CƯỜNG độ dòng điện nhỏ hơn cường độ dòng điện định mức thì bóng đèn sẽ thế nào ?và khi lớn hơn định mức thì như thế nào?


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Khi cường độ dòng điện qua bóng đèn nhỏ hơn cường độ dòng điện định mức của bóng đèn thì đèn có thể không sáng hoặc sáng mờ hơn bình thường, ngược lại thì đèn sáng hơn bình thường hoặc sẽ bị đứt bóng!

   Xóa
 61. 6.13 làm sao vậy ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình thấy bạn rất thích học môn vật lí. Mình tin trong tương lai bạn sẽ là người rất giỏi vật lí. Còn bài 6.13 để mình cập nhật sau nhé!

   Xóa
 62. sao không giải bài 6.13

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bài này rất dễ chứng minh, mình muốn các bạn giải trước!

   Xóa
 63. cho em hỏi facebook của thầy là j ạ , tại em chuyên lí có vài bài khó ko biết làm mong thầy chỉ giáo ạ ( facebook của em là : 0944909374) tên trần đình vũ ấy ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình có gởi lời mời kết bạn qua facebook rồi nhé!

   Xóa
 64. trang của thầy rất hữu ích. em chúc thầy luôn gặt hái được những thành tích cao trên con đường nhà giáo!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình cám ơn bạn rất nhiều!

   Xóa