ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO - HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM - QUYẾT KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI KẺ THÙ - HỌC LÀ ĐỂ GÌN GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, GIA ĐÌNH ẤM NO, BẢN THÂN THÔNG MINH VÀ ĐẠO ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG
Thành phố Long Xuyên - An Giang

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Bai 8: Su phu thuoc cua dien tro vao tiet dien day dan


Bài 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪNKIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

8.1. Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài, có tiết diện và điện trở tương ứng là S1, R1 và S2, R2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?
A. S1R1=S2R2                 B. S1/R1=S2/R2     
C. R1R2=S1S2                 D. Cả ba hệ thức trên đều sai.

Đáp án: A

8.2. Hai dây dẫn bằng nhôm có chiều dài, tiết diện và điện trở tương ứng là l1, S1, R1 và l2, S2, R2. Biết l1=4l2 và S1=2S2. Lập luận nào sau đây về mối quan hệ giữa các điện trở R1 và R2 của hai dây dẫn này là đúng?
A. Chiều dài lớn gấp 4, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở lớn gấp 4.2=8 lần, vậy R1=8R2.
B. Chiều dài lớn gấp 4 thì điện trở nhỏ hơn 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở lớn gấp 2 lần, vậy R1=R2/2.
C. Chiều dài lớn gấp 4 thì điện trở lớn gấp 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở nhỏ hơn 2 lần, vậy R1=2R2.
D. Chiều dài lớn gấp 4, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở nhỏ hơn 4.2=8 lần, vậy R1=R2/8

Đáp án: C

8.3 Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1=5mm2 và điện trở R1=8,5Ω. Dây thứ hai có tiết diện S2=0,5mm2. Tính điện trở R2.

Đáp án:Vì S2 =S1/10 nên R2 = 10 R1 = 85 Ω

8.4 Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 6,8Ω với lõi gồm 20 sợi đồng mảnh. Tính điện trở của mỗi sợi dây mảnh này, cho rằng chúng có tiết diện như nhau.

Đáp án: Điện trở của mỗi dây mảnh là: 6,8.20 = 136 Ω
Giải thích
8.5* Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2 thì có điện trở R1=5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2=16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu?

Đáp án:
+ Nếu dây nhôm thứ hai có tiết diện S2 = 1 mm2 và có điện trở là R2 = 16,8 Ω thì có chiều dài là:
l' = (16,8/5,6)l1= 3.200=600m

+ Thực tế thì dây nhôm thứ hai có tiết diện S2 = 2 mm2 = 2S1 và có điện trở R2 = 16,8 Ω vẫn giữ nguyên như cũ thì chiều dài là: l2 = 2l = 2.600 =1200 m.
Giải thích

8.6 Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?

A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.

B. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.

C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau.

D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.Đáp án: B8.7 Một dây dẫn đồng chất có chiều dài l, tiết diện đều S có điện trở là 8Ω được gập đôi thành một dây dẫn mới có chiều dài l/2. Điện trở của dây dẫn mới này là bao nhiêu?

A. 4Ω                             B. 6Ω                             C. 8Ω                             D. 2Ω


Hướng dẫn giải:


+ Do gập đôi lại nên chiều dài giảm đi 2 lần và tiết diện tăng gấp 2 lần. Chiều dài giảm 2 lần nên điện trở giảm hai lần, tiết diện tăng 2 lần nên điện trở giảm thêm 2 lần kết quả giảm 4 lần. Vì vậy điện trở dây dẫn mới là 8:4=2ΩĐáp án: D8.8 Hai dây dẫn được làm cùng một vật liệu, dây thứ nhất dài hơn dây thứ hai 8 lần và có tiết diện lớn gấp 2 lần so với dây thứ hai. Hỏi dây thứ nhất có điện trở gấp mấy lần dây thứ  hai?

A. 8 lần                B. 10 lần              C. 4 lần                D. 16 lầnĐáp án: C
Giải thích
8.9 Một dây đồng dài 100m, có tiết diện 1mm2 thì có điện trở là 1,7Ω. Một dây đồng khác có chiều dài 200m, có điện trở 17Ω thì tiết diện là bao nhiêu?

A. 5mm2               B.0,2mm2             C. 0,05mm2          D. 20mm2


Hướng dẫn giải:
+ Nếu dây đồng thứ hai có S2’=1mm2, có chiều dài l2=200m thì điện trở của dây đồng thứ hai sẽ bằng R2’=2R1=2.1,7=3,4Ω.


+ Do điện trở của dây đồng thứ hai là R2=17Ω nên ta có mối quan hệ sau: S2’/S2=R2/R2’, suy ra: S2=(S2’.R2’)/R2=0,2mm2Đáp án: B8.10 Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện tương ứng là R1, l1, S1 và R2, l2, S2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

A. R1. l1. S1 = R2. l2. S2
B. (R1. l1)/ S1=(R2. l2)/ S2
C. (R1. l1)/ S1=(S2. l2)/ R2
D. l1/(R1.S1)= l2/(R2.S2)

Đáp án: D
Giải thích
8.11 Một dây cáp điện bằng đồng có lõi là 15 sợi dây đồng nhỏ xoắn lại với nhau. Điện trở của mỗi sợi dây đồng nhỏ này là 0,9Ω. Tính điện trở của dây cáp điện này.

Hướng dẫn giải:

+ Do tiết diện dây tăng lên 15 lần nên điện trở giảm 15 lần nghĩa là điện trở của dây cáp điện là R=0,9/15=0,06Ω

Đáp án: R=0,06Ω
Giải thích
8.12 Người ta dùng dây Nikêlin (một loại hợp kim) làm dây nung cho một bếp điện. Nếu dùng loại dây này với đường kính tiết diện là 0,6mm thì cần dây có chiều dài là 2,88m. Hỏi nếu không thay đổi điện trở của dây nung, nhưng dùng dây loại này với đường kính tiết diện là 0,4 mm thì dây phải có chiều dài là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:
+ Đường kính của dây là d1=0,6mm, suy ra tiết diện dây là S1(Л.d12)/4 = 0,2826 mm2.
+ Đường kính dây giảm xuống còn d2=0,4mm, suy ra tiết diện dây là S2=0,1256mm2

+ Ta thấy S1=2,25S2 . Do điện trở không thay đổi nên chiều dài của dây phải giảm xuống còn l2=l1/2,25=1,28m

Đáp án: Dây phải có chiều dài là 1,28m
Giải thích
8.13 Cuộn dây thứ nhất có điện trở là R1=20Ω, được quấn bằng dây dẫn có chiều dài tổng cộng là l1=40m và có đường kính tiết diện là d1=0,5mm. Dùng dây dẫn được làm từ cùng vật liệu như cuộn dây thứ nhất, nhưng có đường kính tiết diện của dây là d2=0,3mm để quấn một cuộn dây thứ hai, có điện trở R2=30Ω. Tính chiều dài tổng cộng của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây thứ hai này.

Hướng dẫn giải:
+ Dây thứ nhất có đường kính tiết diện d1=0,5mm, suy ra tiết diện S1=0,19625mm2.
+ Dây thứ hai có đường kính tiết diện d2=0,3mm, suy ra tiết diện S2=0,07065mm2.
+ Nếu dây thứ hai có chiều dài 40m bằng với dây thứ nhất thì điện trở của nó là
R2=(0,19625/0,07065).R1≈55,56Ω.

+ Do dây thứ hai có điện trở cố định là 30Ω nên chiều dài của dây thứ hai phải là l2=(40.30)/55,56=21,6m

Đáp án: Dây phải có chiều dài tổng cộng l2=21,6m
Giải thích

189 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. Chào bạn! Nếu Bạn cần Mình giúp bài nào thì Mình sẽ giúp Bạn!

   Xóa
  2. giải rõ ràng và chi tiết 2 bài cuối cho mình đi 8.12 và 8.13 !

   Xóa
  3. Ngày mai Mình sẽ giải cho Bạn!

   Xóa
  4. Mình cập nhật cho bạn bài 8.12 và 8.13 rồi nhé!

   Xóa
  5. khó hỉu quá! ko hỉu ji hít

   Xóa
  6. Chào Bạn! Chỗ nào Bạn chưa hiểu?

   Xóa
  7. sao bài 8.12 S1 và S2 lại ra đáp án như vậy hả bạn

   Xóa
  8. Chào Bạn! Bạn có xem phần video giải thích của Mình chưa?

   Xóa
  9. Chào các bạn mình đang ở lớp chuyên lí các bạn không hiểu chỗ nào mình sẽ chỉ chi tiết cho các bạn hiểu để học tốt hơn . Chúc các bạn làm bài vui vẻ

   Xóa
  10. giúp mình câu 8.2 đi, mình không hiểu ! haiz... ngu wa mà...

   Xóa
  11. Ngắn gọn quá, hơn phần giải có tí à-> k hiểu gì cả

   Xóa
  12. Mình hy vọng ad sẽ ráp cống thức vào rồi mới thay số vào mới tính nhá. Mà ở một số trường hợp đặc biệt nên cho biết vì sao lại làm như vậy!

   Xóa
  13. lúc đầu câu 8.12 mình cũng ko hỉu thật nhưng khi đọc kĩ rồi thì mình đã hiểu và thấy rất dễ

   Xóa
  14. tra loi nhu tang tre trau moi bu lozzz xong
   iii

   Xóa
  15. tra loi nhu tang tre trau moi bu lozzz xong
   iii

   Xóa
  16. Uk.......................máy bài này đơn giản mà! :)

   Xóa
 2. Trả lời
  1. Bạn khó hiểu chỗ nào! Bài nào vậy Bạn?

   Xóa
  2. umk.... 8.4 em hiểu nhưng chưa hoc R=p.l/S mà

   Xóa
 3. xin hỏi dấu / là chia hay là trên là 8;2 hay là 8 trên 2 hả anh em ko có hiểu dấu / của anh có nghĩa là j ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! dấu / có nghĩa là chia.

   Xóa
 4. muốn sử dụng công thức thick hợp thì phải dùng sao hả a e thấy có nhiều dạng công thức nếu như vận dụng đúng thì bài cx sẽ đúng nhưng vấn đề là nhất định phải thuộc tất cả Cho em lời khuyên cảm ơn ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn nói rất đúng, đầu tiên Bạn phải học thuộc tất cả các công thức có liên quan, sau khi thuộc thì ta linh hoạt dùng vào từng bài cụ thể. Môn Vật Lí theo Mình là một môn khó học vì nó đòi hỏi Mình phải hiểu hiện tượng vật lí và có nhiều công thức rất khó nhớ. Nếu Bạn có thắc mắc gì thêm thì Mình trao đổi nhé!

   Xóa
 5. 9.3 với 8.11 anh giai cụ thể dk ko. Cho em cái công thức

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!Ngày mai mình sẽ giải giúp Bạn nhé!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã cập nhật xong cho Bạn rối nhé!

   Xóa
 6. ad oi lam lai ho minh cai phai co cong thuc viet dang truoc thi moi thay so dc chu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn đang hỏi câu nào vậy?

   Xóa
 7. bạn cần viết công thức ở đằng trước rồi mói thay số dc chứ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để ngày mai Mình bổ sung cho Bạn nhé!

   Xóa
 8. Bạn ơi bài 8.12 chỗ '' Đường kính của dây là d1=0,6mm, suy ra tiết diện dây là S1=0,2826 mm2 '' là sao vậy. Bạn viết công thức ra được không ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình cập nhật công thức cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
  2. coi bộ hơi khó hiểu thật nhg may mà mình lm đc. dù sao cũng hữu ích.

   Xóa
  3. Chào Bạn! Nếu Bạn có những thắc mắc gì thì liên hệ với Mình nhé!

   Xóa
 9. cho e hỏi câu 8.7 là nếu dd gập đôi lại thì chiều dài chia đôi nhưng tại sao tiết diện lại k nhân đôi,nếu chỉ tính R bằng chiều dài thì tại sao k chặt đôi dd ra mak gập lại lm j?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn trả lời rất đúng Mình đã sửa đáp án lại rồi!

   Xóa
 10. cho e hỏi dài hơn 8 lần vs dài gấp 8 lần,lớn hơn 8 lần vs lớn gấp 8 lần thì khác nhau chỗ nhau??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã hiểu ý Bạn nói rồi, cám ơn Bạn rất nhiều!

   Xóa
  2. nhưng mak cho e hỏi tại sao lại có những sự khác nhau trong sử dụng từ ngữ như tek?

   Xóa
  3. Chỗ nào khác nhau vậy Bạn?

   Xóa
  4. cái lớn hơn vs lớn gấp ý ạ,có phải lớn hơn 8 lần tức lak lớn gấp 9 lần k ạ?

   Xóa
 11. admin co the giang lai bai 8.5 duoc ko? em chua hieu ro lam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã làm rõ hơn đáp án bài 8.5 cho bạn rồi nhé!

   Xóa
  2. nếu theo lời giải thì có phải l~S k ạ?

   Xóa
  3. Chào Bạn! chiều dài không tỉ lệ với tiết diện, chiều dài tỉ lệ thuận với điện trở, điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện.

   Xóa
 12. tai sao bai 8.12 lai la S1 =(3.14 x d^2)/4. Sao lai chia cho 4 a

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! vì tiết diện S = Лr2=Л(d/2)^2=Л.d^2/4

   Xóa
  2. tại sao lại có ct đấy ạ!?

   Xóa
  3. Chào Bạn! Công thức trên là công thức tính diện tích (Tiết diện) hình tròn mà môn Toán đã học.

   Xóa
 13. bạn à, bài 8.13 phải là (30.40)/55,56 chứ !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình cám ơn bạn rất nhiều! Mình đã chỉnh lại rồi.

   Xóa
 14. bạn có thể giúp mình giải kĩ bài 8.9 không? mình muốn biết công thức giải nó, giúp mình nhá!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật hướng dẫn giải bài 8.9 cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
  2. cảm ơn bạn nhiều lắm!!!!

   Xóa
 15. làm phiền bạn nhưng có thể cho mình biết cách giải của dạng bài như 8.7 thì ta phải làm như thế nào không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!Bạn đừng ngại nếu có vấn đề gì chưa hiểu thì Mình sẽ trao đổi với Bạn. Mình vừa cập nhật câu trả lời 8.7 cho Bạn rồi nhé! Mình làm website này mục đích chính là để phục vụ các Bạn đó.

   Xóa
  2. bạn thật tuyệt !!!! mình cảm ơn bạn nhiều lắm! khi nào có bài mà mình không hiểu thì mình có thể hỏi bạn chứ!!!

   Xóa
  3. Bạn có thể hỏi Mình bất cứ nơi đâu, bất cứ giờ nào nếu Bạn muốn!

   Xóa
 16. cho mình hỏi 8.13 đoạn cuối sao lại l2=(40x30)/55.56

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. vì l1/l2 = 55,56/R2 => l2 = (R2.l1) /55,56 = (30.40) / 55,56 = 21.6

   Xóa
 17. bài 8.3 R2 phải là 85 chứ bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Đáp án bài 8.3 là 85 là đúng rồi. Mình cũng ghi đáp án là 85.

   Xóa
 18. ad oi mk k hiểu bài 8. 10 lm sao có thể lm đk khi chưa hok bài 11

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình nghĩ bạn nên cố gắng làm nhiều bài tập hơn nữa nhé! Mình ủng hộ bạn

   Xóa
 19. anh ơi cho hỏi bài 8.4 quan hệ giữa số vòng dây và điện trở là như thế nào

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật thêm một đoạn video giải thích ở câu 8.4. Bạn truy cập để xem nhé!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình cũng rất cám ơn Bạn đã tham gia!

   Xóa
 20. giải rõ ràng bài 8.13 giùm mình vs

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình sẽ gởi bài giải cho Bạn nhé!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật một đoạn video ở bài 8.13 cho Bạn. Bạn hãy truy cập và thảo luận nhé!

   Xóa
 21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 22. Thầy ơi e muốn tải những bài của thầy về (cả lời giải lẫn video) nhg mà k tìm đc link để tải. Thầy có thể cho em link hoặc có cách nào để tải về không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn muốn tải video thì vào youtube thì có đầy đủ, còn bài tập thì Mình chưa tạo link để tải về do chưa có thời gian rãnh.Mong bạn thông cảm nhé!

   Xóa
  2. Vâng, cảm ơn thầy ạ, k sao đâu ạ

   Xóa
 23. mấy bài dạng này khó hỉu thật, học mà ko biết làm sao luôn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn phải kiên nhẫn đọc thật lĩ và làm nhiều lần thì sẽ hiểu!

   Xóa
 24. - Làm sao biết tiết diện tăng hay giảm ? 8.4, 8.11

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình gởi phần giải thich cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã cập nhật phần giải thích câu 8.11 cho Bạn rồi!

   Xóa
 25. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 26. Thầy ơii d1=0.5mm sao ra đuợc s1 vậy thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn đang thắc mắc câu nào vậy?

   Xóa
  2. Chào Bạn! Bạn xem lại dùm Mình nhé câu 8.8 a không có. Câu 8.8 là một câu trắc nghiệm.

   Xóa
 27. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 8.5 cho Bạn rồi!

   Xóa
 28. 8.12 và 8.13 khó hiểu quá ạ. Lớp 9 đã học như vậy đâu nhỉ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cố gắng đọc nhiều lần một chút thì sẽ hiểu ngay!

   Xóa
 29. cho mình hỏi dạng bài 8.5 có thể giải bằng phương pháp khác được k?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 8.5. Cách giải khác so với hướng dẫn một chút.

   Xóa
 30. chứng minh giúp em công thức
  R1/R2=L1.S2/L2.S1

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn đang hỏi câu nào vậy?

   Xóa
 31. Chào các Bạn! Để ngày mai mình gởi hướng dẫn cho các bạn nhé!

  Trả lờiXóa
 32. em hi vọng các câu 11 12 13 rõ ràng hơn.. dù sao cũng rất cảm ơn thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật thêm phần giải thích bài 8.12 cho Bạn rồi!

   Xóa
 33. Cho minh hoi co cong thuc tinh tiep dien day dan ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Công thức tính tiết diện dây dẫn Bạn suy ra từ công thức tính điện trở của dây dẫn!

   Xóa
 34. kho hieu hi!!!!!!!!!!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn khó hiểu chỗ nào?

   Xóa
 35. Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
 36. Anh phân tích câu 8.10 được ko ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích câu 8.10 cho Bạn rồi!

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 37. bạn ơi Л cái kí hiệu này nghĩa là gì vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Kí hiệu đó đọc là "Pi" là một hằng số có giá trị là 3,14. Dùng để tính diện tích hình tròn, chu vi đường tròn.

   Xóa
 38. Ad giải thích kĩ bài 8.4 được không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Chỗ nào bạn chưa hiểu?

   Xóa
 39. hình như kq bài 8.13 sai thì phải

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Chỗ nào sai vậy bạn?

   Xóa
 40. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 41. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 42. thầy nên giải chi tiết hơn ạ..thầy giả thế này e nghĩ chỉ có hsg ms hiểu được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để khi nào Mình rãnh rổi mới giải chi tiết được!

   Xóa
  2. Thầy giải chi tiết câu 8.12 hộ em được ko

   Xóa
  3. Chào Bạn! Mình có giải chi tiết trong đoạn video bên trên

   Xóa
 43. Thầy có thể cho em xin mấy câu hỏi và trả lời về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu dây dẫn không ạ.
  VD: có một sợi dây dài 1m có điện trở là 100 ohm, gấp đôi sợi dây lại hỏi điện trở còn bao nhiêu ...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thầy có thể trả lời gấp giúp em không ạ

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mong bạn thông cảm cho mình nhé!

   Xóa
 44. bài 8.11 đáp án trên video khác với đáp án trên bài kìa chú ơi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Đáp án trên video sai rồi. Bạn chỉnh lại dùm mình nhé!

   Xóa
 45. Trả lời
  1. Chào Bạn! Sao mình kiểm tra không thấy chỗ nào chia 4, bạn xem lại dùm mình nhé!

   Xóa
 46. Bài 8.3 hỏi Tính điện trở R2 sao ở phần trên lại là tính R1 ạ@@

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn đọc kĩ đề lại nhé!

   Xóa
 47. Bài 8.3 hỏi Tính điện trở R2 sao ở phần trên lại là tính R1 ạ@@

  Trả lờiXóa
 48. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn muốn xin cái gì vậy bạn?

   Xóa
 49. Trả lời
  1. Chào Bạn! Câu C5 bài nào vậy bạn?

   Xóa
 50. 8.12 s1 sao lại chia 4 mà 4 ở đâu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do công thức tính tiết diện hình tròn là S=r.r.3,14=(d/2).(d/2).3.14=(d2*3,14)/4

   Xóa
 51. Trả lời
  1. Chào Bạn! Câu 8.3 Mình có giải thích ở video bên trên

   Xóa
 52. cám ơn thầy nhìu lắm cuối cùng e cx giải xong đống bài tập

  Trả lờiXóa
 53. Khó hiểu. Bài 8.5 á, bạn nói ko so sáh 2 sợi dây trog bài đc mà lại so sáh đc vs sợi 3

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cố gắng đọc nhiều lần rồi suy nghĩ thì bạn sẽ hiểu!

   Xóa
 54. co the giai cac cau trac nghiem ra tu luan dc ko the

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình chưa hiểu ý Bạn

   Xóa
 55. nen dua cac cong thuc truoc khi thay so de de hieu hon

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình cám ơn bạn đã đóng góp cho Mình!

   Xóa
 56. anh ơi tại sao bài 8.5 lại phải gọi cái thứ 3 . Dạng của nó là vậy ạ??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đưa thêm dây thứ 3 làm vật trung gian để các bạn dễ hiểu hơn! Các bạn có thể giải theo cách khác cũng được!

   Xóa
 57. Trả lời
  1. Chào bạn! Có thể cách giải thích của mình hơi khó hiểu. Mình chưa nghiên cứu ra cách giải thích khác dễ hiểu hơn nữa!

   Xóa
 58. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 59. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài này Mình có giải trong đoạn video bên trên. Bạn vào xem nhé!

   Xóa
 60. cho hoi bai 8.13

  Trả lờiXóa
 61. E thấy cách giải của a cx hay và hợp lí ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình rất cám ơn bạn đã góp ý!

   Xóa
 62. Trả lời
  1. Chào bạn! Câu này không có công thức cụ thể mà chỉ suy luận mà ra thôi!

   Xóa
 63. Một dây dẫn đồng chất có chiều dài l, tiết diện đều S có điện trở là 8Ω được gập đôi thành một dây dẫn mới có chiều dài l/3. Điện trở của dây dẫn mới này là bao nhiêu?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình chưa hiểu chỗ này"gập đôi thành một dây dẫn mới có chiều dài l/3" mong bạn giải thích thêm nhé!

   Xóa
 64. bài 8.2 mình hiểu rùi nhưng cách làm cụ thể ra sao hả bạn?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn thấy hơi rối phải không? Bạn cố gắng đọc vài lần sẽ hiểu!

   Xóa
 65. cho em hỏi facebook của thầy là j ạ , tại em chuyên lí có vài bài khó ko biết làm mong thầy chỉ giáo ạ ( facebook của em là : 0944909374) tên trần đình vũ ấy ạ

  Trả lờiXóa
 66. Bạn ơi sao bài 8.5 S2=2S3 => l2=2l3 vậy bạn? Còn xuống câu 8.12 thì ngược lại

  Trả lờiXóa
 67. câu 8.13 theo mình cách làm dễ hiểu nhất là như vậy nè:

  trước tiên ta tìm số điện trở của 1M dây dẫn có d1= 0,5mm

  như sau: 20/40 bang 0.5Ôm

  rồi sau đó ta tính số điện trở của 1M dây dẫn có d2 bang 0,3mm hay còn gọi là R2' khác R2
  ta có : d1^2/d2^2 = R2'/R1 = 0,5^2 / 0,3^2 = 0,25/0,09 = 25/9 đúng ko.
  và vì muốn tìm R2' thì ta phải cho R1 là 0.5Ôm vì cả 2 đều là 1M mà.
  => R2'=R1(mới là 0,5Ôm)*với 25 / 9 ( tích chéo mà) đúng ko rồi Kết quả bằng 25/18 dùng máy tính để tính nha.ok
  cuối cùng ta lập tỉ lệ giữa R2 cũ và R2' mới với chiều dài hay l của chúng:
  R2/R2'=L2/L2' ( l là chiều dài )
  thay số: 30/25/18 ( vì R2' = 25/18 ) = L2/1 ( vì L2 cũ là thứ cần tìm chưa bít con l2' = 1 thì tất nhiên bởi vì ta đang lập tỉ lệ giữa R2' 1M và R2 ?M mà)
  => L2 ( thứ mà các bạn đang muốn như muốn vàng) = 21.6 m
  sao , giờ thanh thản chưa mấy chế ;D

  Trả lờiXóa
 68. 8.12 và 8.13 cần giải thihs cho rõ hơn khó hiểu lắm


  Trả lờiXóa
 69. thầy có thể giải chi tiết hơn được không ạ

  Trả lờiXóa
 70. Chỉ có ngu mới không hiểu, đi học thêm đi nhé mấy kiddo

  Trả lờiXóa
 71. Cảm ơn ad nhiều lắmm. Mấy bài không hiểu xem rồi sáng ra luôn hihii

  Trả lờiXóa
 72. Trả lời
  1. Chào bạn! Mình chưa làm vì chưa có thời gian

   Xóa
 73. tuy minh hoc li ok gioi nhung khi nghe ban giang may cung da hieu dc
  thankks

  Trả lờiXóa
 74. thầy có thể tóm tắt các bài giải được không ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Những bài giải sau mình cố gắng tóm tắt

   Xóa
 75. 8.12 vs8.13 bạn làm giải hơi bị nâng cao đấy, mik ko hiểu, thậm chí mik chưa đc thầy dạy giải nt này nx, vậy bạn giảng lại cho mik hiểu hơn đc ko bạn ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Do mình cũng đang bận lắm nên bạn thông cảm nhé!

   Xóa