ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO - HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM - QUYẾT KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI KẺ THÙ - HỌC LÀ ĐỂ GÌN GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, GIA ĐÌNH ẤM NO, BẢN THÂN THÔNG MINH VÀ ĐẠO ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG
Thành phố Long Xuyên - An Giang

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Bai 42-43: Thau kinh hoi tu - Anh cua mot vat tao boi thau kinh phan ki

 Bài 42-43: THẤU KÍNH HỘI TỤ - ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Thấu kình hội tụ thường dùng có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
2. Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.
3. Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:
- Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia ló.
- Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
- Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.
4. Đối với thấu kính hội tụ:
- Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.
- Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.
5. Muốn dựng ảnh A'B' của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính ) chỉ cần dựng ảnh B' của B bằng cách vẽ đường truyền của hai tia sáng đặc biệt, sau đó từ B' hạ vuông góc xuống trục chính ta có ảnh A' của A.


Bài giảng (Bài 43)
Bài giảng (Bài 42)
42-43.1 Đặt một điểm sáng S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cực (hình 42-43.1). Dựng ảnh S của điểm S qua thấu kính đã cho. S là ảnh thật hay ảnh ảo?

Đáp án: S là ảnh ảo (hình 43.4)


42-43.2 Hình 42-43.2 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng, S là ảnh của S tạo bởi thấu kính đó.
a. S là ảnh thật hay ảnh ảo ?
b. Vì sao em biết thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ ?
Bằng cách vẽ , hãy xác định quang tâm O, hai tiêu điểm F, F của thấu kính đã cho.

Đáp án:
a. S là ảnh thật.
b. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ vì điểm sáng S qua thấu kính cho ảnh thật. Xác định quang tâm O, hai tiêu điểm F và F bằng cách vẽ (hình 43.5)
+ Nối S với S cắt trục chính của thấu kính tại O.
+ Dựng đường thẳng vuông góc với trục chính tại O. Đó là vị trí đặt thấu kính.
+ Từ S dựng tia tới SI song song với trục chính của thấu kính. Nối I với S cắt trục chính tại tiêu điểm F’. Lấy OF = OF.


42-43.3 Trên hình 42-43.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F của một thấu kính, hai tia ló 1, 2 cho ảnh S của điểm sáng S.
a. Vì sao em biết thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ ?
b. Bằng cách vẽ hãy xác định điểm sáng S.

Đáp án:
a. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ vì ảnh của điểm sáng đặt trước thấu kính là ảnh thật.
b. Xác định điểm sáng S bằng cách vẽ (hình 43.6)
+ Tia ló 1 đi qua tiêu điểm F, vậy tia tới là tia đi song song với trục chính của thấu kính.
+ Tia ló 2 là tia đi song song với trục chính, vậy tia tới là tia đi qua tiêu điểm của thấu kính.

42-43.4  Hình 42-43.4 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng. AB là ảnh của AB.
a. AB là ảnh thật hay ảnh ảo ? Vì sao ?
b. Vì sao em biết thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ ?
c. Bằng cách vẽ, hãy xác định quang tâm O và tiêu điểm F, F của thấu kính trên.

Đáp án:
a. AB là ảnh ảo vì nó cùng chiều với vật.
b. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ vì AB là ảnh ảo lớn hơn vật.
c. Xác định quang tâm O, hai tiêu điểm F và F bằng cách vẽ (hình 43.7)
+ B là ảnh của điểm B nên ta nối B với B cắt trục chính của thấu kính tại quang tâm O.
+ Từ O dựng đường vuông góc với trục chính, ta có vị trí đặt thấu kính.
+ Từ B dựng tia BI song song với trục chính của thấu kính. Nối IB kéo dài cắt trục chính tại F . Lấy OF = OF.


42-43.5 Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ tiêu cự f như hình 42-43.5. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khỏang d=2f.
a. Dựng ảnh AB của AB tạo bởi thấu kính đã cho.
b. Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h của ảnh theo h và tính khỏang cách d từ ảnh đến thấu kính theo d.

Đáp án:
a. Dùng hai trong ba tia sáng đã học để dựng ảnh (hình 43.8)

b. Chứng minh h=h' và d=d'
+ Gọi I’ là giao điểm của tia tới BF với thấu kính. Ta có:
ΔFAB = ΔFOI’ là hai tam giác bằng nhau nên suy ra: AB=OI’ (1)
+ Mặt khác ta xét hình chữ nhật OA’B’I’ ta suy ra được : OI’=A’B’ (2)
+ Từ (1) và (2) suy ra: AB=A’B’ hay h=h’ (3)
+ Từ (3) suy ra ΔF’OI=ΔF’A’B’. Suy ra: OF’=F’A’ (4)
+ Từ (1), (2), (3) và (4) suy ra OA=OA’ hay d=d’

42-43.6 Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d, e với một phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu có nội dung đúng.
a. Thấu kính hội tụ là thấu kính có
b. Một vật đặt trước thấu kính hội tụ ở ngoài khỏang tiêu cự.
c. Một vật đặt trước thấu kính hội tụ ở trong khỏang tiêu cự.
d. Một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ.
e. Ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ
1. cho ảnh thật ngược chiều với vật.
2. cùng chiều và lớn hơn vật.
3. phần rìa mỏng hơn phần giữa.
4. cho ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.
5. cho ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khỏang đúng bằng tiêu cự.
Đáp án: a-3, b-1, c-4, d-5, e-2


42-43.7 Thấu kính hội tụ có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây?
A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
B. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
C. Có phần giữa dày hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
D. Có phần giữa dày hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
Đáp án: C
Giải thích

42-43.8 Chỉ ra câu sai. Chiếu một chum tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ, phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ:
A. loe rộng dần ra.
B. thu nhỏ dần lại.
C. bị thắt lại.
D. gặp nhau tại một điểm.
Đáp án: A
Giải thích
42-43.9 Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẽ qua tiêu điểm nếu:
A. tia tới đi qua quang tâm mà không trùng với trục chính.
B. tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính.
C. tia tới song song với trục chính.
D. tia tới bất kì.
Đáp án: C

42-43.10 Chiếu một tia sáng vào một thấu kình hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẽ song song với trục chính, nếu:
A. tia tới đi qua quang tâm mà không trùng với trục chính.
B. tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính.
C. tia tới song song với trục chính.
D. tia tới bất kì.
Đáp án: B
42-43.11 Chỉ ra câu sai. Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ.
A. Ta có thu được ảnh của cây nến trên màn ảnh.
B. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể lớn hoặc nhỏ hơn cây nến.
C. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo.
D. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn lớn hơn cây nến.
Đáp án: C

42-43.12 Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.
a. Thấu kính là một khối thủy tinh có hai mặt cầu hoặc
b. Có thể làm thấu kính bằng các vật liệu trong suốt như

c. Trục chính của thấu kính là một
d. Quang tâm của thấu kính là một điểm trong thấu kính mà
1. mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng.
2. đường thẳng vuông góc với mặt thấu kính mà một tia sáng truyền dọc theo đó sẽ không bị lệch hướng.
3. thủy tinh, nhựa trong, nước, thạch anh, muối ăn,…
4. một mặt cầu và một mặt phẳng.
Đáp án: 1-d, 2-c, 3-b, 4-a

42-43.13 Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.
a. Vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ sẽ cho
b. Vật sáng đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ sẽ cho
c. Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ
d. Ảnh ảo cho bởi thấu kính hội tụ
1. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.
2. luôn luôn lớn hơn vật.
3. ảnh thật.
4. ảnh ảo.
Đáp án: 1-c, 2-d, 3-a, 4-b


169 nhận xét:

 1. Bạn ơi...cái bài 42—43.7 sao lại là kính hội tụ CÓ PHẦN GIỮA MỎNG HƠN PHẦN RIÀ đc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn bạn nhiều nhé! Đáp án C mới đúng để Mình sửa chữa lại

   Xóa
  2. Chào Bạn! Bạn cảm thấy có ích là Mình rất vui!

   Xóa
  3. sao điên
   lên cơn à?

   Xóa
  4. tuấn dang là đứa mô.tôi là anh chú đó.anh cùng cha khác ông nội...HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE....VÂN...VÂN

   Xóa
  5. Nặc danh lên cơn àk cmt từ 16/2/2016 -> 22/2/2017 ở lại lớp àk ^^!

   Xóa
 2. Trả lời
  1. Mình không giỏi vật lí như bạn nghĩ đâu. Mình muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng tiến bộ!

   Xóa
  2. Thế Tuan Dang có tham gia Facebook, yahoo hay cái gì để mình có thể trò chuyện được không?

   Xóa
  3. cảm ơn Tuan Dang nhieu lắm !!!! Mong được làm quen với Tuan Dang được hk?///

   Xóa
  4. Mình cũng mong được làm quen với các bạn, tên facebook của Mình là: dangvantuan120982, hoặc bạn có thể liên hệ Skype name: dangvantuan120982

   Xóa
  5. Sao bạn không giải hẳn bài 42-43.5 câu b ra vậy

   Xóa
  6. Chào Bạn! Mình không giải là để các Bạn tự giải vì nó cũng tương đối dễ để giải. Chỉ cần vận dụng kiến thức hình học ở môn Toán là giải được ngay.

   Xóa
  7. hần toét sống mũi rồi tề

   Xóa
  8. Ôi, mình chảy máu mũi rồi

   Xóa
  9. sinh năm 1982 là thầy giáo đấy..lừa tình kaka

   Xóa
 3. bạn giải thik giùm mình câu số 1 dc ko ak. mình hơi ngu ấy mà . thanks trc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình vừa cập nhật hình ảnh cho bạn rồi!. Ảnh của S là ảnh ảo vì không thể hứng ảnh đó trên màn ảnh.

   Xóa
  2. cho minh hoi ty cau 1 khong the hung anh do tren man anh la sao ban minh k hieu cau

   Xóa
  3. Chào bạn!Màn ảnh ở đây có thể là một tờ giấy,một miếng gỗ phẳng ,Mình không thể dùng màn ảnh để hứng ảnh của vật.Có nghĩa là ảnh sẽ không hiện trên màn ảnh khi ta đưa màn ảnh ở phía trước thấu kính.

   Xóa
  4. bạn cho mình hỏi bài 42-43.1 đến 42-43.5 là vận dụng kiến thức bài 43 fk bạn ?

   Xóa
 4. Tuan Dang giải thích & trình bày giùm mình câu 42-43.5 b) được không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình vừa cập nhật hình ảnh cho bạn rồi! Do đề bài cho d=2f nên rơi vào trường hợp đặc biệt là chiều cao của ảnh bằng chiều cao của vật, khoảng cách từ vật đến thấu kính và từ ảnh đến thấu kính bằng nhau. Bạn có thể vận dụng kiến thức tam giác đồng dạng hoặc những cặp tam giác bằng nhau để giải thích.

   Xóa
 5. Hay lắm bạn. Cảm ơn Tuan Dang nha. :D

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn thấy vui thì Mình cũng thấy vui lắm!

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 6. Bạn có thể giải cho mình câu b bài 42-43.5 được k. Mình chưa hiểu lắm.Cảm ơn bạn rất nhiều

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình đã cập nhật thêm hình ảnh và giải thích cho bạn Võ Nguyễn Tâm An ở phía trên Bạn. Nếu bạn thấy chưa hiểu thì bạn liên hệ với Mình nhé!

   Xóa
 7. sao kh có hình ảnh cho các câu zậy bạn ????????

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình đã cập nhật thêm hình ảnh cho Bạn rồi!

   Xóa
 8. CHO MINH HOI CAU 2 TAI SAO S' LA ANH THAT?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong trường hợp này là ảnh thật vì ta có thể hứng ảnh trên màn ảnh!

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. bạn có thể chứng minh kĩ hơn vì sao ảnh thật thì ta có thể hứng ảnh trên màn ảnh
   vì sao ảnh ảo thì ta ko thể hứng ảnh trên màn ảnh giúp mình đc ko?

   Xóa
  4. Chào Bạn! đây là kết luận từ thực nghiệm và được quy ước như vậy nên không thể chứng minh được. Mình phải chấp nhận như vậy nhé Bạn.

   Xóa
 9. CAU 3 vì ảnh của điểm sáng đặt trước thấu kính là ảnh thật. LA SAO BAN GIAI THICH CHO MINH TKS TRUOC

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vì thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. Nên trong trường hợp này là ảnh thật nên nó là thấu kính hội tụ.

   Xóa
 10. Cho minh hoi cau 4 Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ vì A’B’ là ảnh ảo lớn hơn vật. la sao ban

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Vì chỉ có thấu kính hội tụ mới có ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật còn thấu kính phân kì thì có một tính chất duy nhất là luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.

   Xóa
 11. bạn ơi giải thích giùm mình câu 42-43.11 tí .mình ko hiểu .tks truoc nha

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bài này Mình chọn đáp án sai là câu C vì do ảnh ảo không thể hứng được trên màn ảnh. Câu C lại khẳng định có thể hứng được ảnh ảo trên màn ảnh là sai.

   Xóa
 12. tại sao câu 2 lại là kính hội tụ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! không thể là thấu kính phân kì được vì thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật. nghĩa lả ảnh của thấu kính phân kì nằm cùng phía với trục chính. trong trường hợp này vật và ảnh nằm khác phía so với trục chính nên mình khả định nó là thấu kính hội tụ.

   Xóa
 13. sao cô em nói là s' nằm mặt còn lại của trục chính

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn có thể nói rõ hơn lời cô giáo của Bạn không?

   Xóa
 14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Câu 6 tại sao h=h';d=d' ?

   Xóa
  2. Chào Bạn! Bạn hỏi câu 5 phải không?. Trường hợp câu 5 là trường hợp đặc biệt d=2f nên tính chất của ảnh là " ảnh thật, ngược chiều và lớn bằng vật". Chính vì vậy mà có đáp án như vậy.

   Xóa
 15. cho mình hỏi tại sao câu 1 S' lại là ảnh ảo ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ảnh ảo là ảnh không thể hứng được trên màn ảnh. Trong trường hợp này ta thấy khoảng cách từ vật đến thấu kính nhỏ hơn tiêu cự của thấu kính (d<f) thì ta kết luận là ảnh ảo.

   Xóa
 16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 17. xin hỏi:câu b) bài 42-43.5 nếu giải thích thì phải giải thích như thế nào ạ?
  (xin lỗi nhưng mk muốn trao đổi nhiều hơn nhưng mk k tìm thấy địa chỉ fb của bn, bn có thể cho mk xin link fb được k ạ?)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Đây là trường hợp đặc biệt của thấu kính hội tụ d=2f. Nếu rơi vào trường hợp này thì ta có thể kết luận tính chất của ảnh là " ảnh thật, ngược chiều và bằng vật". Còn về bài này thì phải chứng minh bằng hình học mới thuyết phục được. Nếu chỉ giải thích thì không đủ cơ sở để người khác tin. Facebook của mình là: dangvantuan120982.

   Xóa
  2. mk nghe ns nếu học về phần sau thì có phải sẽ cần vận dụng kiến thức chứng minh của tam giác đồng dạng không vậy?

   Xóa
  3. Chào Bạn! Bạn nói đúng có một vài bài tập sử dụng kiến thức của hai tam giác đồng dạng để giải.

   Xóa
 18. Trả lời
  1. Chào Bạn! Do câu hỏi là chọn câu sai nên Mình chọn câu A.

   Xóa
 19. rất cảm ơn bạn, nhờ bạn mà phần này mk k bị rồi bởi hình vẽ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đọc không được dòng chú thích của Bạn ở phần sau

   Xóa
 20. Bạn ơi sao bạn không giải tường trình ra vậy các bạn ơi hình có đúng ko vì mình học ko đc tốt môn vật lí

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình chưa hiểu câu ghi chú của Bạn. bạn có thể nói rõ hơn không?

   Xóa
 21. bài tập này bạn giải hộ mình với
  a) cho AB đặt trước một TKHT (AB vuông góc tam giác, A thuộc tam giác. Dựng ảnh A phẩy B phẩy sao cho ảnh này lớn hơn vật
  b) cho AB= 3 cm, OF= 12cm, OA=18cm. Tính A`B`,OA`

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Trong bài tập này Mình chưa hiểu cụm từ "AB vuông góc tam giác", Bạn giải thích rõ cụm từ này Mình mới giúp Bạn được!

   Xóa
  2. à mình lôn AB vuông góc với denta A thuộc denta

   Xóa
  3. còn bài này luôn nè mình biết vẽ hình nhưng không biết giải
   1) dựng ảnh AB đặt trước TKHT (AB VUÔNG góc denta) A thuộc denta, cách thất kính một đoạn bằng 2f
   2) sử dụng trường hợp đồng dạng của tam giác chứng minh rằng
   +OA =OA`=2f
   +AB=A`B`
   3)áp dụng AB đặt trước TKHT cho ảnh cao bằng vật biết tiêu cực của thấu kính f=15cm

   Xóa
  4. à mình lôn AB vuông góc với denta A thuộc denta

   Xóa
 22. 1) dựng ảnh AB đặt trước TKHT (AB VUÔNG góc denta) A thuộc denta, cách thất kính một đoạn bằng 2f
  2) sử dụng trường hợp đồng dạng của tam giác chứng minh rằng
  +OA =OA`=2f
  +AB=A`B`
  3)áp dụng AB đặt trước TKHT cho ảnh cao bằng vật biết tiêu cực của thấu kính f=15cm
  giải hộ mình với

  Trả lờiXóa
 23. bạn nên tạo 1 blog về : trắc nghiệm và bài tập thêm nữa , để mn có thể biết thêm nhiều dạng bài tập nữa

  Trả lờiXóa
 24. bạn nên tạo 1 blog về : trắc nghiệm và bài tập thêm nữa , để mn có thể biết thêm nhiều dạng bài tập nữa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình cám ơn Bạn đã đóng góp xây dựng thêm cho Mình, Mình cũng có ý định đó!

   Xóa
 25. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 26. thầy giúp e bài này với :
  đặt vật AB sát mặt của 1 TKHT sau đó dịch chuyển vật từ từ ra xa có 2 vị trí mà tại đó ảnh cao gấp 2 lần vật. biết 2 vị trí này cách nhau 54cm, tiêu cự của thấu kính đó là bao nhiêu
  A 12cm B 24cm C 36cm D 48cm
  e tính ra kq kì lắm :54 cm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!
   + Giả sử ta có trường hợp ban đầu ảnh cao gấp đôi vật, nghĩa là A’B’=2AB hay A’B’/AB=2
   Xét hai tam giác đồng dạng OAB và OA’B’. Ta có: OA/OA’=AB/A’B’, suy ra: d/d’=1/2 hay d=1/2d’ (1). Nghĩa là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính luôn luôn gấp đôi khoảng cách từ vật đến thấu kính.
   + Giả sử trường hợp thứ hai ở vị trí cách vị trí ban đầu 54 cm và ảnh cũng cao gấp đôi vật nên ta suy ra được d’-d =54cm (2).
   + Mặt khác ta có biểu thức 1/f =1/d+1/d’ (3). Thế (1) vào (2) ta được: f =d’/3 (4)
   + Thế (1) vào (2) ta tính toán được: d’=108 cm.
   + Thế kết quả d’ vào (4) ta tính được f = 36 cm.
   + Chọn đáp án C

   Xóa
  2. e nghĩ là 54 cm mới đúng chứ
   tại sao trường hợp thứ hai ở vị trí cách vị trí ban đầu 54 cm và ảnh cũng cao gấp đôi vật nên ta suy ra được d’-d =54cm ?

   Xóa
  3. Chào Bạn! Để Mình xem kĩ lại một lần nữa rồi trả lời Bạn sau nhé!

   Xóa
  4. Vâng , e nghĩ cô giáo e cho sai đáp án!

   Xóa
 27. 42-43.1 tại sao s' lại dặt trên s z mk tưởng s' đặt dưới

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do tính chất của thấu kính hội tụ, nếu d<f thì cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

   Xóa
 28. 42.43 .2 tại sao s là ảnh thật

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để nhận biết ảnh thật hay ảnh ảo thì bạn chỉ căn cứ vào dấu hiệu sau. Nếu trên hình vẽ ảnh và vật nằm cùng phía so với trục chính là ảnh ảo. Nếu trên hình vẽ ảnh và vật nằm khác phía so với trục chính là ảnh thật.

   Xóa
 29. 42-43.5 sao bạn ko giải phần b luôn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài 42-43.5 Bạn không cần phải giải mà chỉ cần suy luận là đủ. Nếu thấu kính tụ trong trường hợp d=2f thì ảnh thật, ngược chiều và bằng vật.

   Xóa
 30. bạn ơi nếu chỉ xét 2 tam giác đồng dạng thì chưa đủ dữ kiện để h=h' d=d' ....bạn ccó thể ns rõ hơn phần này kh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn đang thắc mắc câu nào vậy?

   Xóa
 31. bạn ơi nếu chỉ xét 2 tam giác đồng dạng thì chưa đủ dữ kiện để h=h' d=d' ....bạn ccó thể ns rõ hơn phần này kh

  Trả lờiXóa
 32. toàn là cặp bài ko hả ta 42-43 hazzzz chưa hok bài 43 thế khỏi làm

  Trả lờiXóa
 33. thanks 😊 💙💜💛💚

  Trả lờiXóa
 34. Thầy giải giùm e câu C6 trong SGK bài ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ đi đc ko ạ?/?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin email của Bạn nhé!

   Xóa
 35. thanks !!!!!!!!!!!

  Trả lờiXóa
 36. Thầy cho e hỏi làm sao để biết ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn chỉ cần vẽ hình và nhìn vào hình là biết liền!

   Xóa
 37. có ích đấy pn mỗi tội mới học dc bài 42 nên vẫn hơi mù mờ đôi chút mà làm sao mà pn học vật lý giỏi v chỉ đôi chút với tuấn đặng ơi ^0^

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình không giỏi như Bạn tưởng. Mình nghĩ nếu Bạn thích và yêu môn vật lí thì chắc chắn bạn sẽ giỏi.

   Xóa
 38. Cảm ơn Tuan Dang nhiều nha!Có ích lắm ạ!

  Trả lờiXóa
 39. Cho em hỏi là OS=OS' đúng không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn đang hỏi câu nào vậy?

   Xóa
 40. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn chỉ cần gõ số điện thoại của Mình là: 01255236469

   Xóa
 41. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin địa chỉ email của bạn để Mình gởi cho Bạn, hoặc zalo, facebook,...

   Xóa
 42. giải hộ mình câu c6 bài 43 sgk được không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin địa chỉ email của bạn để Mình gởi cho Bạn, hoặc zalo, facebook,...

   Xóa
  2. ngocbang023@gmail.com
   đây ạ

   Xóa
  3. Chào Bạn! Mình đã gởi bài giải cho bạn!

   Xóa
  4. đặt điểm sáng S có vị trí cách thấu kính 1 khoảng bằng tiêu cự thì cho ảnh gì ?

   Xóa
  5. Chào Bạn! Thắc mắc của bạn chưa rõ

   Xóa
  6. mình hỏi trường hợp thấu kính hội tụ ấy

   Xóa
  7. Chào Bạn! Nếu là thấu kính hội tụ thì không xác định được ảnh. Đây là trường hợp đặc biệt.

   Xóa
 43. làm cách nào để phân biệt ảnh ảo hay ảnh thật, thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để phân biệt ảnh ảo hay ảnh thật bạn chỉ cần lấy trục chính làm chuẩn. Nếu ảnh và vật nằm cùng phía so với trục chính là ảnh ảo, ngược lại là ảnh thật. Nếu cho ảnh thật là thấu kính hội tụ. Nếu cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật cũng là thấu kính hội tụ, ngược lại là thấu kính phân kì.

   Xóa
 44. Ban giai cho minh hieu hon ve bai 42_43.5 duoc khong?Minh giai roi ma khong biet dung hay sai?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn gởi cho Mình bài giải của Bạn để Mình góp ý cho Bạn. Email của Mình là: vantuan120982@gmail.com

   Xóa
  2. May cua minh khong vao duoc ... lam phien ban giai bai do lien duoc khong a minh dang can gap thanks

   Xóa
 45. Bạn có thể trả loi cho mình câu này được khong ????? Tại sao các tho sửa chữa dong ho lại dùng kinh lúp

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do các chi tiết của đồng hồ thường nhỏ nên rất khó quan sát bằng mắt thường nên người ta dùng kính lúp để quan sát rõ hơn.

   Xóa
  2. Chào thay★★★★co the giai chi em bai 42_43.5 duoc khong???

   Xóa
  3. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần bài giải theo yêu cầu của em!

   Xóa
  4. Em cảm on thay rat nhiều ,!!!!! Em đã biết mình thiếu cho nào roi ạ

   Xóa
 46. Thầyy cho e xin gmail hay fb để giải giúp e bài tập lý có được không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! email của Mình là vantuan120982@gmail.com. Còn facebook thì bạn nhập số điện thoại là 01255236469

   Xóa
 47. + Từ (1), (2), (3) và (4) suy ra OA=OA’ hay d=d’
  của câu 42-43.5 rất khó hiểu về cái ý này mong thầy sửa lại sớm nhất có thể ..

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn thử liên kết tất cả các yếu tố đó lại thì bạn sẽ hiểu. Chúc Bạn thành công!

   Xóa
 48. Trả lời
  1. Câu 42-43.1 anh vẽ hình sai r. A xem lại đi ạ.
   E nghĩ là a vẽ sai
   Mong a xét lại ạ

   Xóa
  2. Chào bạn! Bạn có thể chỉ rõ chỗ sai cho mình không để mình sửa lại!

   Xóa
 49. Cảm ơn bận Tuấn đã tạo ra một blog bổ ích !
  Chúc bạn ngày càng thành công trong sự nghiệp giáo dục

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Niềm vui của mình chính là kiến thức mà các bạn có được!Các bạn có càng nhiều kiến thức thì mình sẽ càng vui!

   Xóa
 50. Bạn giải hay quá cảm ơn bạn nhiều

  Trả lờiXóa
 51. cho mình hỏi tại sao bài 42-43.1 lại vẽ điểm s' như vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình chưa hiểu ý của bạn lắm!

   Xóa
 52. làm sao biết là ảnh thật hay ảnh ảo vậy bạn ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Ảnh thật là ảnh mà ta hứng được trên màn chắn! Còn ảnh ảo thì không hứng được trên màn chắn! Thông thường ảnh thật ngược chiều với vật còn ảnh ảo cùng chiều với vật!

   Xóa
 53. cho mình hỏi tại sao khi A trùng F ở thấu kính hội tụ tại sao không vẽ được ảnh của vật

  Trả lờiXóa
 54. cho mình hỏi tại sao khi A trùng F ở thấu kính hội tụ tại sao không vẽ được ảnh của vật

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Khi A trùng với F thì tia ló là những đường thằng song song nên không xác định được ảnh vì ảnh của một điểm sáng là giao điểm của các tia ló!

   Xóa
  2. cảm ơn bạn nhá mà mik còn câu hỏi nữa bạn trả lời hộ mik cái ở thấu kinh phân kì THÌ LÀM CÁH NÀO ĐẺ GIẢI THÍCH TRONG TRƯỜNG HƠP A TRÙNG F

   Xóa
 55. Cau 5 sao minh khong thay diem I' tren hinh vay ban?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Do mình chưa bổ sung vào!

   Xóa
 56. hai tam giac do bang nhau theo TH ji vay v

  Trả lờiXóa
 57. cảm ơn bạn rất nhìu !!!

  Trả lờiXóa
 58. Dcm giải kiểu gì vậy tao thách thằng nào hứng được ảnh mà biết ảnh thật hay ảo

  Trả lờiXóa
 59. Ủa cái này thầy làm lâu rồi à!

  Trả lờiXóa
 60. Thầy ơi em không hiểu bài 42_43.4 chỗ từ (1) (2)(3)và (4)=> OA=OA'hay d=d'. Thầy có thể giải ra luôn chỗ đó cho em được không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Cái này cũng dễ hiểu lắm bạn chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu liền!

   Xóa
 61. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 62. :v mình có 1 câu hỏi :
  nếu cho 1 điểm sáng ở đúng tiêu điểm của thấu kính hội tụ có tiêu cự là 10 cm thì ảnh của đốm sáng cách thấu kính bao nhiêu cm :v
  mình rất hoang mang câu này :v
  ảnh của vật vuông góc với trục chính tại tiêu điểm thì cho ảnh vô cực ( mình nghĩ không có ảnh ) thế đốm sáng ở tiêu điểm thì sao ?????????
  mong mọi người giúp đỡ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn!Trong phần lí thuyết có học trường hợp d=f thì không xác định được ảnh nên điểm sáng đúng tiêu điểm sẽ không có ảnh!

   Xóa