ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO - HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM - QUYẾT KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI KẺ THÙ - HỌC LÀ ĐỂ GÌN GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, GIA ĐÌNH ẤM NO, BẢN THÂN THÔNG MINH VÀ ĐẠO ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG
Thành phố Long Xuyên - An Giang

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Bai 5: Doan mach song song


Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
+ Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: I=I1+I2
+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U=U1=U2
+ Điện trở tương đương được tính theo công thức: 1/R=1/R1+1/R2
2.  Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó: I1/I2=R2/R1

5.1. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính số chỉ của các ampe kế.

Đáp án:
a. RAB = 6 Ω
b. Ampe kế ở mạch chính chỉ 2 A, ampe kế 1 chỉ 0,8 A, ampe kế 2 chỉ 1,2 A.

5.2. Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A.

a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.
b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính.

Đáp án:
a. UAB = 3 V
b. IAB = 0,9 A
Có hai cách:
+ Cách 1: Tính R = 5.10/15 = 10/3 Ω; Suy ra IAB = UAB/R = (3/10).3 = 0,9 A.
+ Cách 2: Tính I2 = UAB/R2 = 3/10 = 0,3 A. Suy ra IAB = I1 +  I2 = 0,6 + 0,3 = 0,9 A
Giải thích
5.3 Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong đó R1=20Ω, R2=30Ω, ampe kế chỉ 1,2A. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.

Hướng dẫn giải:
+ Đầu tiên ta tìm điện trở tương đương của mạch R=12Ω.
+ Sau đó ta tính hiệu điện thế toàn mạch U=14.4V
+ Do U=U­1= U­2=14.4V nên theo định luật Ôm ta tính được giá trị I1=0,72A, I­­2=0,48A đây chính là số chỉ của ampe kế A1 và A2

Đáp án: Ampe kế 1 chỉ 0,72 A. Ampe kế 2 chỉ 0,48 A.
Giải thích
5.4 Cho hai điện trở, R1=15Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2=10Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là:
A. 40V                 B. 10V                 C. 30V                 D. 25V

Đáp án: B
Giải thích
5.5 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.4, vôn kế chỉ 36V, ampe kế chỉ 3A, R1=30Ω.

a. Tính điện trở R2.
b. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.

Đáp án: R2 = 20 Ω; Ampe 1 chỉ 1,2 A. Ampe kế 2 chỉ 1,8 A.
Giải thích
5.6 Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẽ.

Đáp án:
a. R = 5 Ω
b. I = 2,4 A; I1 = 1,2 A; I2 = I3 = 0,6 A.
Giải thích

5.7 Hai điện trở R1và R2=4R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn mạch này có kết quả nào dưới đây?

A. 5R1                  B. 4R1                  C. 0,8R1               D. 1,25R1Đáp án: C
Giải thích5.8  Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc song song có giá trị nào dưới đây?

A.16Ω           B.48Ω           C.0,33Ω         D.3ΩĐáp án: D
Giải thích5.9 Trong mạch điện có sơ đồ như hình 5.5, hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của mạch điện chính sẽ thay đổi như thế nào?
A. Tăng.

B. Không thay đổi.

C. Giảm.

D. Lúc đầu tăng, sau đó giảm.Đáp án: A5.10 Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω và R3=30Ω được mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω            B. 3Ω             C. 33,3Ω         D. 45ΩĐáp án: B5.11 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.6, trong đó điện trở R­1=6Ω ;dòng điện mạch chính có cường độ I=1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2=0,4A.
a. Tính R2.

b. Tính hiệu điện thế U đặt vào hai đầu đoạn mạch.

c. Mắc một điện trở R3 vào mạch điện trên , song song với R1 và R2 thì dòng điện trong mạch chính có cường độ là 1,5A. Tính R3 và điện trở tương đương Rcủa đoạn mạch này khi đó.Đáp án:

a. R2=12Ω.

b. U=U2=U1=I1R1=0,8.6=4,8V

c. R=U/I=4,8/1,5=3,2Ω ; R3=16Ω
Giải thích

5.12 Cho một ampe kế, một hiệu điện thế U không đổi, các dây dẫn nối, một điện trở R đã biết giá trị và một điện trở Rx chưa biết giá trị. Hãy nêu một phương án giúp xác định giá trị của Rx (Vẽ hình và giải thích cách làm)

Đáp án: Gợi ý cách làm là mắc song song R với Rx vào hiệu điện thế U không đổi.
Giải thích
5.13 Cho một hiệu điện thế U = 1,8V và hai điện trở R1,R2. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện đi qua chúng có cường độ I1=0,2A; nếu mắc song song hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện mạch chính có cường độ I2=0,9A. Tính R1,R2?


Hướng dẫn giải:
+ Giả sử hai điện trở mắc nối tiếp thì ta tính được Rtđ1=U/I1=1,8/0,2=9Ω, suy ra: R1+R2=9 (1).
+ Giả sử hai điện trở này mắc song song ta cũng tính được Rtđ2=U/I2=1,8/0,9=2Ω, suy ra: 1/R1+1/R2=1/2 (2).

+ Từ phương trình (1) và (2) ta giải ra điện trở R1, R2 theo phương pháp thế.

Đáp án: R1=3Ω, R2=6Ω hoặc (R1=6Ω, R2=3Ω)
Giải thích
5.14 Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R1=9Ω, R2=18Ω và R3=24Ω được mắc vào hiệu điện thế U=3,6V như sơ đồ trên hình 5.7.

a. Tính điện trở tương đương c ủa đoạn mạch.
b. Tính số chỉ I của ampe kế A và số chỉ I12 của ampe kế A1.

Hướng dẫn giải:
a. Bạn tính điện trở tương đương của R1, R2 và R3 theo công thức 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 (Do 3 điện trở này mắc song song với nhau).

b. Bạn tính cường độ dòng điện mạch chính theo công thức I=U/R, I1=U/R1, I2=U/R2, I3=U/R3, vậy số chỉ của ampe kế A1 là kết quả của I1+I2

Đáp án:
a. R=4,8Ω
b. I=0,75A, I12=0,6A
Giải thích

115 nhận xét:

 1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giảng như kẹc. Éo hiểu gì sất

   Xóa
  2. bạn nói chuyện mất vệ sinh quá , bẩn

   Xóa
  3. đúng đúng đúng đúng

   Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  5. do bạn não chó mới ko hiểu đó

   Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 2. Bài 1 B có phải : I = U / (R1 + R2) kh ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Không phải công thức đó mà I=U/(R1.R2/R1+R2) do đoạn mạch này mắc song song

   Xóa
  2. Cố giải giúp e bài này trong ngày nha thầy. Thứ 6 e nộp bài rùi. Gửi qua mail giùm e luôn. Mail của e nè: hellophan77@gmail.com
   Đề bài đây ạ:

   Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều có điện trở 10Ω được uốn thành một vòng tròn. Cực dương của nguồn điện được nối với điểm A cố định trên vòng tròn, cực âm nối với điểm B và điểm này trượt trên vòng tròn. Tìm vị trí của điểm B để điện trở của đoạn mạch AB là:
   a)Nhỏ nhất, lớn nhất và tìm các giá trị đó.
   b)RAB=1,6A

   Xóa
  3. vô văn hóa dở thì đừng vô

   Xóa
  4. - :) thik xuống nha trang nói chuyện chơi đi bạn :)))

   Xóa
 3. 5.2 : a, phải là 2
  b, phải là 0,6 chứ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn bạn! Do Mình đánh thiếu đề bài nên không đúng.Mình đã sửa lại đề bài.

   Xóa
  2. thầy ơi ! bài 5.5 của thầy giảng k đc kĩ ở chỗ (R1.R2)/R1+R2=12, thay số vào ta tính đc R2=20 ohm . E k hiểu chỗ đó mấy
   thay vì Rtđ = 1/R1+1/R2 suy ra 1/R2=1/Rtđ trừ 1/R1=1/12 trừ 1/30=1/20
   .........dấu / là phần đó thầy 1 phần 20 .

   Xóa
 4. bài 5.2 e ko biết lm công thức hiệu điện thế ý

  Trả lờiXóa
 5. a ơi vui lòng làm cụ thể được không ạ e ngu nên chỉ biết chép thôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn thông cảm cho Mình nhé! Mình chưa có thời gian giải hết các bài này, nếu bạn yêu cầu giải một vài bài thì được!

   Xóa
 6. Bạn có thể giải chi tiết tất cả được không? :( mình đọc nhiều cái không hiểu lắm :( bạn xem cái nào rắc rối thì giải chi tiết luôn giúp mình nhé :) nếu không thì khoảng từ .1 đến .5 hoặc .6 là ổn rồi :) ý mình là tất cả các bài luôn chứ không riêng gì bài 5 á :((
  cám ơn bạn nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn thông cảm cho Mình nhé hiện tại Mình chưa có nhiều thời gian để giải hết được vì hiện đang làm rất nhiều việc ở trường, Mình chỉ có thể giúp bạn giải vài bài thì được. Rất mong bạn thông cảm cho Mình

   Xóa
 7. pn giải giúp mình bài 5.3 đi pn.mjnh cảm ơn trước nha!!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình đã cập nhật hướng dẫn giải câu 5.3 cho bạn rồi nhé!

   Xóa
  2. tuan dang làm lí suất sắc đấy bài nào cũng đúng

   Xóa
  3. Mình cám ơn Bạn rất nhiều!

   Xóa
 8. minh thay bai nay cung hay chi tiet

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu Bạn có thắc mắc hay kinh nghiệm cần chia sẽ thì liên hệ với Mình nhé!

   Xóa
 9. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 10. bn up luôn cả 5.14 cho mình cái!! thanks bn n`!!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật bài 5.14 cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 11. Chào bạn! Mình vừa cập nhật thêm phần giải thích câu 5.7

  Trả lờiXóa
 12. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 5.12 cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
  2. bạn giải giúp mình 5.13

   Xóa
  3. Chào Bạn! bài 5.7 Mình có làm phần giải thích bằng 1 đoạn video trên trang web. Còn bài 5.13 thì ngày may mình mới cập nhật cho Bạn được!

   Xóa
  4. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật thêm phần giải thích câu 5.13 cho Bạn!

   Xóa
 13. 5.4 giải thúch dùm em đc kh ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật phần giải thích cho Bạn rồi!

   Xóa
 14. Thầy có thể giảng cho em bài 5.14 được không ạ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để Mình tranh thủ thời gian cập nhật cho Bạn!

   Xóa
 15. bài 5.5 tính điện trở R2 làm sao ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật phần giải thích bài 5.5 cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 16. 5.2 a) làm sao vậy ad? Sao ra 3V thế ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  2. Chào bạn! Mình có cập nhật phần giải thích bài 5.2 cho Bạn rồi!

   Xóa
 17. ta có:
  I=U/R1
  =>U=I.R1=0,6.5=3(V)
  Lưu ý : U này là U của AB

  Trả lờiXóa
 18. bạn ơi giải chi tiết bài 5.6 đc k mìh cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! ngày mai mình gởi bài giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã cập nhật phần giải thích cho Bạn rồi!

   Xóa
 19. Trả lời
  1. Chào Bạn! chỗ nào chưa rõ vậy bạn?

   Xóa
 20. Bài 5.13 có chỗ sai rồi, thầy xem lại nhé!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn có thể nói rõ hơn chỗ sai không?

   Xóa
 21. Thầy ơi, bài 5.13) trình bày y chang như thế vào vở hả thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Cơ bản là hoàn chỉnh Bạn có thể bổ sung thêm hoặc y chang như thế cũng được!

   Xóa
 22. bai 5.11 thay co the giai chi tiet hon duoc khong

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày Mai Mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã cập nhật phần giải thích của bài 5.11 cho Bạn rồi!

   Xóa
 23. thầy giỏi wa. thầy cho e biết lm sao thấy học gioi lí như vậy ko ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình không giỏi vật lí đâu. Những bài tập này là những kiến thức cơ bản thôi!

   Xóa
 24. Toàn cho đáp án , sao không thấy bài nào áp dụng công thức vậy thầy , như vậy sao hiểu được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Nếu Bạn có thắc mắc bài nào thì cứ hỏi Mình nhé!

   Xóa
 25. thầy ơi em có bài khó cần thầy giảng nhưng không ở trong sách bài tập thầy có giảng không

  Trả lờiXóa
 26. Chào Bạn! Bạn thử gởi qua email cho Mình để Mình giải được không! Email của Mình là: vantuan120982@gmail.com

  Trả lờiXóa
 27. cho hỏi công thức tính công suất(công)có ích và công suất(công)toàn phần._ giúp chi tiết nhé
  khai triển cái này ra giúp mik H = A(có ích)/A(toàn phần) = P(có ích)/P(toàn phần)
  nhanh nha. cảm ơn trước!  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Công thức này vận dụng vào trường hợp cụ thể của bài toán mới được. Bạn đang vận dụng công thức này vào trường hợp nào mới khai triển ra được. Bạn cho ví dụ cụ thể được không?

   Xóa
 28. giải thích dùm mình câu 5.1 đi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn chờ Mình vài ngày nhé!

   Xóa
 29. câu 5.13 giải kĩ giùm cái pt đi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài 5.13 Mình có giải trong đoạn video bên trên. Bạn xem đoạn video đó nhé!

   Xóa
 30. thầy ơi..bài 5.10 em tính kiều gì cũng ra...0.3 sao thầy ra 3 hay vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn Gởi bài giải cho Mình để Mình góp ý cho Bạn!

   Xóa
 31. thầy ghi chi tiết câu c bài 5.11 cho em được không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình có giải trong đoạn video giải thích bên trên.

   Xóa
 32. bài 5.13 sau khi giải xong phương trình thì lí luận ra sao để suy ra R1 vậy thầy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Trong bài này thì R1 có thể nhận được 2 giá trị.

   Xóa
 33. 5.2 : a, phải là 2
  b, phải là 0,6 chứ.

  Trả lờiXóa
 34. Cho hỏi
  Câu 5.5 b
  Thay số và tính làm sao để ra được R2 = 20 Ôm

  Rtđ= (R1R2)/(R1+R2)
  12= (30 R2)/( 30 + R2)
  Thay số và tính thế nào để ra được R2 = 20

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn chỉ cần quy đồng mâu số, chuyển vế để tính ra R2. Ta có:12= (30 R2)/( 30 + R2) hay 12(30+R2)=30R2 hay 18R2=360 hay R2=20 ôm

   Xóa
 35. EM KHÔNG NGỜ CÓ 1 TRANG BỔ ÍCH NHƯ THẾ NÀY

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn thấy bổ ích là Mình rất vui!

   Xóa
 36. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 37. 1/R=1/R1+/1/R2+1/R3=4.8 tinh nhu the nao. Ban co the noi ro hon duoc khong

  Trả lờiXóa
 38. 1/R=1/R1+/1/R2+1/R3=4.8 tinh nhu the nao. Ban co the noi ro hon duoc khong

  Trả lờiXóa
 39. Tại sao ko ghi rõ cách giải mà ghi đáp án ko thui z?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Vì mình chưa có thời gian để giải.Mong bạn thông cảm!

   Xóa
 40. thầy giải giúp e một bài này dc k ạ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cứ gởi qua đi, nếu giải được thì mình giúp

   Xóa
 41. cho mk hỏi 2 cái nhé:
  1) Bạn mấy tuổi?
  2) Mk có 1 số bài lý khó mk gửi mail hỏi bạn có thể chỉ dẫn tận tình ko? Nếu có cho mk xin tên mail. Bạn giúp mk chỉ người giỏi hóa để mk hỏi bài nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình sinh năm 1982. Mình rất muốn nhưng mình chưa có nhiều thời gian giúp bạn nhưng mình có quen một cô giáo cũng giỏi về vật lí hiện đang dạy trường chuyên Thoại Ngọc Hầu. Nếu cần thì mình cho email của cô giáo ấy cho bạn! Bạn đang học lớp mấy?

   Xóa
  2. à em học lớp 9 nha thầy, thầy cho em mail của người đó đi và 1 người giỏi hóa nữa nha

   Xóa
  3. Chào Bạn! Cô giáo đó giỏi lí thôi còn môn hóa thì mình không biết!

   Xóa
  4. ukm, vậy gửi đi

   Xóa
  5. sao chưa gửi vậy

   Xóa
 42. các bài giải rất chi tiết và hay

  Trả lờiXóa
 43. Chào Bạn! Mình rất cảm ơn bạn!

  Trả lờiXóa
 44. Thầy ơi! Body của thầy KINK thật.

  Trả lờiXóa
 45. cho em hỏi facebook của thầy là j ạ , tại em chuyên lí có vài bài khó ko biết làm mong thầy chỉ giáo ạ ( facebook của em là : 0944909374) tên trần đình vũ ấy ạ

  Trả lờiXóa
 46. dm ko ghi rõ cách giải mà ghi mỗi cái đáp án thì khác nào lật mẹ sau sách ra mà xem

  Trả lờiXóa
 47. bài 5.13 tại sao u/i2 lại bằng u1.u2/u1+u2 vậy ak

  Trả lờiXóa
 48. Thầy có thể giải thích 5.4 rõ 1 chút được không ạ. Em không hiểu tại sao không chọn U1 mà lại chọn U2??

  Trả lờiXóa
 49. U nào cũng được, đọc lại công thức nha, U=U1=U2 nên dùng U nào mà chả đc hả bạn ^^

  Trả lờiXóa